Uusimmat artikkelit

Yksi valtakuntamme suursikaloista tuhoutui rajussa tulipalossa Pohjanmaalla Vöyrillä Kullaståetilla. Vöyrin palokunta sai hälytyksen rakennuspalolle torstai-iltana kello puoli yhdeksän jälkeen. Ensimmäisen sammutusyksikön ehdittyä palopaikalle oli rakennus jo yli puoliksi täyden palon vaiheessa. Palosta ennätettiin pelastaa noin 250 sikaa. Sikalarakennus oli kooltaan 3900 neliötä. Sikalarakennuksen palossa liekkeihin jäi...
Teksti: J-Pnews/Ähtäri Zoo tiedotus Kuvat: Jouko Siirilä Äskeisten talvilomaviikkojen aikana toteutetun asiakastutkimuksen mukaan Ähtärin Zoon turvallisuus ja siisteys sekä henkilökunnan palvelu saavat kiitettävät arvosanat. Vierailua Ähtärin Zoon alueelle suosittelisi 93% vastanneista, hyvin todennäköisesti 54% ja melko todennäköisesti 39%. Tutkimusaiheena oli myös vastuullista matkailua selvittävä osuus. Kolme...
ABO Wind Oy toimitti 7.2.2019 Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukselle ympäristövaikutusten arviointiohjelman, joka koskee Lappajärvelle suunniteltua Iso Saapasnevan tuulivoimapuistoa. Hanke ei kuulu suoraan lain nojalla arviointimenettelyn piiriin, mutta ELY-keskus on aikaisemmin 8.5.2018 tekemällään harkintapäätöksellä katsonut hankkeen laajuuden ja merkittävyyden vuoksi, että sen ympäristövaikutukset tulee arvioida. YVA-menettelyn rinnalla...
Alajärven kaupungin maaseututoimi järjesti yhteistoiminta-alueellaan keskustelutilaisuudet, jotka oli suunnattu maataloustuottajille. Edellisen kerran vastaavanlaiset tilaisuudet järjestettiin neljä vuotta sitten. Tilaisuuksia oli silloin kolme ja osallistujia 22.  Tällä kertaa tilaisuuksia järjestettiin kaikkiaan 15 kpl. Tilaisuudet järjestettiin viitenä päivänä (21.2, 25.3, 28.3, 1.4 ja 10.4) niin, että ensimmäinen...
Perustavan_tuki_200219
Kunnanhallitus päätti kokouksessaan 15.4. seuraavasti: Lausunnon antaminen Puntari - Konttisuon turvetuotantoalueen ympäristöluvan lupamääräysten muuttamiseen/Lausunto hallinto-oikeudelle Vapo Oy:n valituksesta       Vapo Oy hakee Puntari-Konttisuon turvetuotantoalueen pintavalutuskenttien lupaehtojen helpottamista. Soinin kunta on lausunnossaan sitä mieltä, että puhdistusvaatimuksissa tulee täyttää myönnetyn ympäristöluvan tasot, millä turvataan vesistöjen hyvä laatu. Soinissa...
rivitalo_Lauttonen_4-19