Historia kohisi Ruralia-instituutin kotiseututyöpajoissa Töysässä

0
Helsingin yliopiston alaisen Ruralia-instituutin tutkimusyksikkö sijaitsee Seinäjoella kampusrannassa. Ähtäriläissyntyinen Sulevi Riukulehto toimii yksikössä aluehistorian ja kulttuuriperinnön tutkimusjohtajana. Hän on koonnut Historian kohinaa Töysästä -julkaisun yhdessä Kohina-hankkeen projektipäällikön Katja Rinne-Kosken kanssa.

Teksti: Jouko Siirilä/J-Pnews/Ruralia-instituutti

Kuvat: Ruralia-instituutti

”Kotiseutusi ihmisiä”, ”Miten kuvailisit kotiseutuasi sellaiselle, joka ei sitä entuudestaan tunne?” tai ”Minulle tärkeitä Töysän tarinoita”. Muun muassa tällaisia virikkeitä saivat pohdittavakseen ne 79 töysäläistä, jotka osallistuivat Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin kotiseututyöpajoihin.

– Kysymykset ovat osa Kotiseudun historiaa narratiiveina eli Kohina-hankkeen tiedonhankintaa, kertoo projektipäällikkö Katja Rinne-Koski. 

Hankkeessa kerättiin kahden vuoden aikana töysäläisten kotiseutukokemuksia ja selvitettiin, millainen on heidän kotiseutukokemuksensa: mistä aineksista se koostuu ja mitkä tekijät erottavat sen lähiseuduista. Vastausta haettiin myös siihen, miten ja miksi kotiseutu on tällaiseksi kehittynyt.

Kotiseutukokemuksia selvitettiin kymmenessä keskustelutilaisuudessa, joita järjestettiin eri asukasryhmien kanssa eri puolilla Töysää. Keskustelujen lisäksi aineistoa luotiin kirjoitustehtävillä sekä internetin kautta toteutetulla paikkatietokyselyllä, johon saatiin sata vastausta.

Tutkimus on luettavissa
kokonaisuudessaan internetissä

– Kohina-hanke jatkaa Ruralia-instituutissa aloitettua kotiseutututkimusten sarjaa, tällä kertaa ajallisella painotuksella, kertoo aluehistorian ja kulttuuriperinnön tutkimusjohtaja Sulevi Riukulehto. 

– Töysäläisten kotiseutukokemuksista saatiin runsaasti ja monipuolista tietoa. Huomiota saavat muun muassa tapahtumat, muistot, kertomukset, perinteet, odotukset, muutokset, muistin paikat ja nostalgia, luettelee Riukulehto.

Aineistonkeruun tuloksista kerrotaan tarkemmin Ruralia-instituutin Raportteja-sarjan dokumentointijulkaisussa Historian kohinaa Töysästä. Raportti julkistetaan Töysä-viikolla perjantaina 7.6.2019 klo 13 alkaen Töysä-talolla, jolloin hankkeen tutkijat kertovat tarkemmin töysäläisten kotiseutukokemuksista.

Hanketta rahoittivat Töysä-Seura, Töysän Säästöpankkisäätiö ja Kuudestaan ry Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta 2014–2020.

Raportti on myös vapaasti saatavilla osoitteessa https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/302494/Raportteja194.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Tutkimusraportti Historian kohinaa Töysästä on kuvineen ja teksteineen kokonaisuudessaan vapaasti luettavissa internetissä.

 

JÄTÄ KOMMENTTI