JÄRVI-POHJANMAA | Maatalousyrittäjän vuosiloman 2018 hakeminen 31.10.2017 mennessä

0

Lomatoimisto postittaa viikolla 40 paperilomakkeet kaikille tänä vuonna vuosilomaan oikeutetuille maatalousyrittäjille. Tekemällä vuosilomahakemuksen Lomitusnetissä osoitteessa mela.fi/asiointipalvelut paperilomakkeita ei tarvitse palauttaa!

Maatalousyrittäjien lomituspalvelulaki ja -asetus eivät muutu vuoden 2018 alusta. Oikeus maatalousyrittäjän vuosilomaan ja maksulliseen lomitukseen edellyttää voimassa olevaa pakollista MYEL-vakuutusta vuoden ensimmäisestä päivästä lähtien. Yrityksen kotieläintaloutta tulee verottaa maatilatalouden tuloverolain mukaan ja maatalousyrityksessä tulee olla vuosiloman hakuajankohtana ja vuosiloman aikana vähintään 6 kotieläinyksikköä.

Tehtäväosuusprosentti vaikuttaa lomituspäivän pituuteen

Ilmoittamalla maatalousyrityksen tiedoissa vuosiloman hakemista varten kaikkien niiden henkilöiden tehtäväosuusprosentit, jotka työskentelevät maatalousyrityksessä välttämättömissä päivittäisissä kotieläinten hoitotöissä, saadaan vuosiloman hakijalle tilan kokonaistyöajasta työaika, mitä käytetään lomittajan työaikaa suunniteltaessa vuosiloma- ja sijaisapulomituksessa. Tämä koskee myös itse järjestetyn lomituksen valinneita.

Vuosilomaoikeus vain päätoimisella maatalousyrittäjällä

Jos maatalouden lisäksi harjoittaa tai on viimeisen 6 kuukauden aikana harjoittanut muuta yritystoimintaa tai ollut työsuhteessa, päätoimisuus ratkaistaan vertaamalla lomitettavaa työaikaa ja muun työn aikaa keskenään. Työttömyysetuutta saava ei ole päätoiminen maatalousyrittäjä. Tilan konkurssi tai yrityssaneeraukseen hakeminen keskeyttää lomituspalvelut.

Valvontakäynnit, varallaolo ja vuosiloma-ajankohdat

Paikallisyksikön lomituspalveluita käyttävät ilmoittavat hakemuksella, onko kotieläinhoidon turvaamiseksi välttämätöntä järjestää maksullisia valvontakäyntejä ja varallaoloa ja kuuluvatko ne vuosilomaa hakevan tehtäviin. Hakemuksessa ilmoitetaan myös vuosiloma-ajankohdat. Vuosilomat kannattaa pitää tasaisesti ympäri vuoden oman jaksamisen ja lomittajien tasaisen työllistymisen vuoksi.

 

Turkistuottajan lomituspalvelujen 2018 hakeminen 31.10.2017 mennessä

Turkistuottajien lomituspalvelulaki ja -asetus eivät muutu vuoden 2018 alusta. Lomatoimisto postittaa viikolla 40 tilakohtaisen hakemuslomakkeen kaikille tänä vuonna vuosilomaan oikeutetuille turkistuottajille. Lomakkeella ilmoitetaan, käyttääkö tila paikallisyksikön palveluja vai järjestääkö se lomitukset itse. Lomakkeella haetaan myös oikeutta maksullisen lisävapaan käyttämiseen. Hakeminen ei velvoita sen käyttöä. Lomake täytetään yhdessä muiden samalta turkistilalta lomitusoikeutta hakevien yrittäjien kanssa. Lomakkeen voi täyttää Melan nettisivuilla osoitteessa http://mela.fi/lomakkeet, tulostaa, allekirjoittaa ja palauttaa lomatoimistoon.

Vuoden 2018 lomituspäivät ja tunnit

Jokainen lomituspalveluja hakenut turkistuottaja saa henkilökohtaisen päätöksen oikeudesta lomituspalveluihin. Päätöksellä ilmoitetaan vuoden 2018 vuosilomapäivien ja lisävapaatuntien määrä, lisävapaasta perittävän maksun suuruus sekä itse järjestetystä lomituksesta maksettava enimmäiskorvaus.

  

Yleisötilaisuus_Hautakylä

JÄTÄ KOMMENTTI