Järvi-Pohjanmaalla meneillään Palvelu- ja asiointitutkimus

0
Järvi-Pohjanmaalla Alajärven, Vimpelin ja Soinin alueella toteutetaan laaja Palvelu- ja asiointitutkimus.

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää kauppapalveluiden vaikutusalueita sekä Alajärven, Vimpelin ja Soinin asukkaiden ostosmatkojen suuntautumista ja ostopaikan valintakriteereitä.

Tavoitteena on kehittää erikoistavarakaupan palveluita siten, että Järvi-Pohjanmaan alueella olisi tarjota asiakkaiden tarpeiden mukaisia, edistyksellisiä ja kilpailukykyisiä palveluita ja tuotteita.

Tutkimustuloksista on tarkoitus saada alueen yrittäjille konkreettisia työkaluja, joilla pystyttäisiin kehittämään kauppapalveluita entistä paremmiksi ja vetovoimaisimmiksi, jolloin ei tarvitsisi suunnata ostosmatkojaan oman alueen ulkopuolelle.

Tutkimus toteutetaan Järvi-Pohjanmaan Yrityspalvelu Oy:n ja Alajärven Yrittäjät ry:n kaupan kehittämisryhmän toimeksiantona ja se toteutetaan Seinäjoen Ammattikorkeakoulussa opiskelevan Anne-Mari Joensuun tradenomiopintojen opinnäytetyönä.

Tutkimus toteutetaan kirjekyselynä ja haastattelulomake on lähetetty kaikkiaan 600 henkilölle Järvi-Pohjanmaan alueella satunnaisotannalla väestötietojärjestelmästä.

Haastattelulomakkeen viimeinen palautuspäivä on 3.11.2009.

kategoriainfo2

JÄTÄ KOMMENTTI