Järvi-Pohjanmaalla panostetaan päiväkoti- ja kouluruokailuun tekemällä yhteistyötä!

0

Järvi-Pohjanmaan perusturva: Terveydenhoitajat Marleena Kuoppa-aho ja Ulla Takala

Syyskuussa 2017 eri sektoreiden ammattilaiset vaihtoivat ajatuksia alueemme päiväkoti- / kouluruokailusta paikallisessa ”ruokailufoorumissa”. Paikalla olivat edustajat hammashuollosta, ruokahuollosta, koulutoimesta, varhaiskasvatuksesta sekä terveydenhuollosta (neuvolan / kouluterveydenhuollon lääkärit ja terveydenhoitajat).

 

Neuvola, kouluterveydenhuolto

Terveydenhuollon yksi keskeinen tehtävä on vastata lasten / nuorten sekä perheiden elintapaohjauksesta. Ruokavalioon liittyvät asiat pyritään huomioimaan muun muassa vuosittaisten ikäkausitarkastusten yhteydessä. Terveydenhuollosta kirjoitetaan myös erityisruokavalion toteuttamista varten vaadittavat todistukset ateriapalveluiden järjestäjälle. Koululääkäri Leena Uusitalo haluaa muistuttaa, ettei lapsi / nuori noudattaisi turhia dieettejä / erityisruokavalioita; vain selkeästi arkea rajoittavat allergiat tulee huomioida. Tulee myös muistaa, että hyvin vaikeatkin allergiat voivat väistyä aikuisuudessa. Terveydenhuollon ammattilaisilla on huolta myös syömättä jättävistä koululaisista sekä ylipainoista lapsista / nuorista.

 

Hammashuolto

Purentaan liittyvät ongelmat ovat lisääntyneet. Suun terveyden ja hampaiston kannalta on suositeltavaa, että kasvikset ja hedelmät tarjotaan pureskeltavassa muodossa. Pureskelu lisää myös syljeneritystä ja edesauttaa kiinnityskudosten terveyttä. Hammashuolto suosittelee myös ksylitolituotteiden käyttöä säännöllisesti aterioiden ja välipalojen jälkeen. Ksylitoli katkaisee happohyökkäyksen ja ehkäisee hampaiden reikiintymistä.

 

 

Varhaiskasvatus

Kaikkiin päiväkoteihin ja Perhetupa Pähkinään toimitetaan ruoka keskuskeittiöiltä. Peukaloisen ryhmiksessä ja perhepäivähoidossa ruoka valmistetaan itse. Päiväkotilasten suosikkiruokaa ovat erilaiset keitot. Varhaiskasvatuksessa lapsia rohkaistaan maistamaan kaikenlaisia ruokia ja syömään riittävästi. Ruokailutilanteet pyritään järjestämään kiireettömiksi opetellen samalla ruokarauhaa ja hyviä pöytätapoja. Lapset saavat myös osallistua ruokailuhetken järjestämiseen, esimerkiksi pöydän kattamiseen. Lasten kanssa tutustutaan ruuan alkuperään ja tutkitaan ruokaa eri aistien avulla. Ruuasta myös keskustellaan, loruillaan, luetaan ja lauletaan, mikä edistää lapsen ruokasanaston kehittymistä.

 

Koulut

Usealla koululla on vielä oma keittiö. Perusopetuksessa kouluruokailu on osa opetuksen ja kasvatuksen tavoitteita tukevaa opetussuunnitelman mukaista toimintaa ja hyvinvointia edistävää koulutyötä. Koulussa aikuinen antaa hyvän esimerkin oppilaalle puhumalla kouluruoasta myönteisesti ja osallistumalla ruokailuun oppilaiden kanssa. Kouluilla osallistetaan oppilaita ruokahuollon toimintaan mm. järjestysvuoroilla sekä toiveruokaviikoilla. Lisäksi kouluilla järjestetään vaihtelevasti teemoitettuja ruokaviikkoja (esim. kaappaa kasvis). Koulujen henkilökunta on havainnut, että osa koululaisista syö niukasti tai ei ollenkaan. Usein myös maidon juonti korvataan vedellä ja etenkin poikien kasvisten syönti on niukkaa.

Ruokahuolto

Ruokahuolto noudattaa valtion ravitsemusneuvottelukunnan (VNR) suosituksia tilatessaan tuotteet päiväkoteihin ja kouluihin (esimerkiksi rasvattomat maitotuotteet, levitteet). Uudet kouluruokailusuositukset julkaistiin 2017 alussa. Ruokahuollosta halutaan muistuttaa, että huoltajan/nuoren vastuulla on erityisruokavaliotietojen ajan tasalla pitäminen lukuvuoden aikana. Pitkistä poissaoloista tulee ilmoittaa ateriapalveluiden järjestäjälle. Mikäli erityisruokavalio jää syömättä yli viikon ajaksi, erityisruokavalion valmistaminen lopetetaan.

 

 


Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

talvirenkaatmarkkina

JÄTÄ KOMMENTTI