Järviseudun lapset ja nuoret osallisiksi ja vaikuttamaan omalla kotiseudullaan!

0
Tyynyn takana piilossa - leffaa katsomassa Nuorisovintillä (jpnews.fi/JK)
Vauhdista ja menosta pitävä "terapiakoira" Vihtori ja seutukunnan nuorille tarkoitetun hankkeen lappajärveläislähtöinen vetäjä Heidi Ylinen ovat tuttu näky Nuorisovintillä Alajärvellä. (jpnews.fi/JK)
Lasten ja nuorten osallisuus- ja vaikuttamismahdollisuudet – hanke käynnistyi viime vuoden lokakuun alussa Järviseudun alueella, toteuttajina Järvi-Pohjanmaan vapaa-aikapalvelut ja Alajärven 4H-yhdistys. Toiminta-alueena ovat Alajärvi, Lehtimäki, Vimpeli, Soini, Lappajärvi ja Evijärvi.

Hankkeen rahoitus tulee Aisapari – LEADER ryhmältä Manner-Suomen maaseudunkehittämisohjelmasta. Vuoden 2014 loppuun asti kestävän hankkeen kunniakkaana tavoitteena on edistää Järviseudun alueen lasten ja nuorten osallisuutta oman kotiseutunsa kehittämiseen, kehittää uusia tapoja vaikuttaa ja tulla kuulluksi. Hankkeen tarkoituksena on myös aktivoida lapsista ja nuorista sellaisia osaajia, joilla on rohkeutta ja hyvät valmiudet lähteä toimimaan itsenäisesti kehittämis- ja työllistymisasioissa, kiteyttää SANKARIT-hankkeen vetäjä Heidi Ylinen.

Hanke näkyy ja toimii omalla alueella

Hankkeen tarkoituksena on järjestää alakoululaisille ja myös heidän vanhemmilleen erilaisia työpajoja ja teemailtoja. Tilaisuuksissa rohkaistaan ja kasvatetaan ilmaisua, itsetuntoa ja rakennetaan yhteisöllisyyttä sekä lisätään vaikuttamiskanavien tietoutta.

Kun yhteistyöllä vanhempien kanssa vahvistetaan lasten tietoja ja taitoja yhteiskunnallisesta toiminnasta, lasten kyky osallistua ja ottaa vastuuta omista asioistaan lisääntyy. Vanhempien kanssa vaikuttaminen ja osallisuus oman kotiseudun asioihin voi olla myös hauskaa yhdessä tekemistä.

Alakouluikäisistä kerätään kunnan yhteinen lasten osallisuusryhmä, joka osallistuu oman kotikuntansa kehittämiseen yhdessä nuorisovaltuuston tai vastaavan nuorten vaikuttajaryhmän kanssa.

-Juuri tällä hetkellä meneillä on työpajoja alakouluikäisille lapsille seutukunnan kylillä. Työpajoissa lapset valmistavat digitöitä, räppiä ja piirustuksia liittyen oman kotiseutunsa kehittämiseen, toiveisiin, ideointiin tai muihin vastaaviin. Keväälle on suunnitteilla lasten ja nuorten tapahtumia hankkeen kunnissa, kertoo hankevetäjä Heidi Ylinen.

Heidi Ylinen

Nuorten osalta hankkeen tavoitteena on nuorison aktivoiminen ja heidän vaikutusmahdollisuuksiensa edistäminen ja tiedottaminen.

Jokaisessa hankealueen kunnassa järjestetään iso kuntakokous, jossa lapset ja nuoret saavat oman äänensä kuuluvaksi. Hankkeessa yhdessä tuotetut osallisuus- ja vaikuttamiskanavat kootaan toimivaksi kokonaisuudeksi, toimintamalliksi, jota käytetään taas uusien lapsi- ja nuorisoryhmien kanssa.

Tyynyn takana piilossa - leffaa katsomassa Nuorisovintillä (jpnews.fi/JK)
Yhteisöllisyyden ja yhteistyön merkitys

Mukaan yhteistyöhön toivotaan järjestöjä, yhdistyksiä, yrityksiä ja nuorisotoimet sekä muut lasten ja nuorten kanssa toimivat tahot. Yhteistyön ja yhteisöllisyyden merkitys toimivissa osallisuus- ja vaikuttamiskanavissa on suuri. Yhteistyöllä ja verkostoitumisella toivotaankin erilaisten osallisuus- ja vaikuttamiskanavien aukeavan alueella myös lapsille ja nuorille.

.

Klikkaa tästä J-Pnewsin linkistä Sankarit – hankkeen Facebook-sivuille!

‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›

J-Pnews on alati laajenevana, kehittyvänä ja nykyaikaisena mediana, yhdessä hankevetäjien kanssa, mukana ideoimassa eri tavoin seutukunnan lasten, varhaisnuorten ja nuorten tiedotuskanavan luomista nuorten oman uutisoinnin ja tiedottamisen monipuolisiin tarpeisiin.

kategoriainfo2

JÄTÄ KOMMENTTI