Kirja julkaisu | Yksinäisten yhteiskunta

0
Yhteiskuntapoliittisesti yksinäisyys on sosiaalinen ongelma, josta kärsii määritelmistä ja lähestymistavasta riippuen noin joka viides tai kymmenes suomalainen.

Yksinäisyyttä on tapana hoitaa lääkkeillä tai terapialla, mutta nämä keinot eivät tehoa kovin hyvin yksinäisyyteen. Lääketiede ja psykologia eivät tavoita yksinäisyyden luonnetta ja syitä. Yksinäisyys on sitkeä ja vakavasti hyvinvointia haittaava ilmiö, joka kytkeytyy laajemmin yhteiskunnassa tapahtuviin muutoksiin. Yksinäisyys on yhteydessä syrjäytymiseen ja se on siten myös merkittävä turvallisuuskysymys.

Teoksessa analysoidaan suomalaisten kokemaa yksinäisyyttä 2000-luvun alussa. Yksinäisyys nähdään samanaikaisesti sekä terveyteen että sosiaaliseen hyvinvointiin liittyvänä hyvinvointivajeena.

Sosiaalista hyvinvointia mitataan koettuna onnellisuutena, mutta yksinäisyydellä on kytkentöjä myös muihin elämään tyytyväisyydestä ja koetusta terveydestä kertoviin mittareihin. Teoksen sosiologisena tavoitteena on systemaattisesti analysoida yksinäisyyteen liittyviä sosiaalisia mekanismeja, sekä mitata ja muuten arvioida koetun yksinäisyyden esiintyvyyttä määrällisillä ja laadullisilla aineistoilla.

Siten kiinnostuksen kohteena on yksinäisyys yhteiskunnallisena ilmiönä.

Kirjoittaja:

Professori Juho Saari (s. 1967) on perehtynyt yksinäisyyteen monipuolisesti ja eri näkökulmista. Perusteellisessa, mutta helposti avautuvassa teoksessa Saari puhuu yksinäisyydestä rakentavalla tavalla, sosiologian ja sosiaalipolitiikan keinoin. Yksinäisyyteen ja yksinäistymiseen voidaan vaikuttaa, kun ilmiön luonne tunnistetaan.

Kirja soveltuu kaikille sosiaalisista suhteista ja yksinäisyydestä kiinnostuneille sekä oppikirjaksi ammattikorkeakouluun ja yliopistoon.

kategoriainfo2

JÄTÄ KOMMENTTI