Kuuleminen alkaa Vetelin pohjavesialueiden luokitus- ja rajausmuutosehdotuksista

0
Puhdas pohjavesi (Arkisto)

Vetelin pohjavesialueet sijaitsevat pääosin Perhonjokilaaksossa ja osin sen itäpuolella olevalla harjujaksolla. Pohjavesialueita on ollut Vetelin kunnan alueella ennen luokitustarkistusta 12, joista 10 tärkeitä ja kaksi vedenhankintaan soveltuvia. Kuntarajoja ylittää kolme pohjavesialuetta.

Veteliin ehdotetaan jatkossa luokiteltavaksi kahdeksan pohjavesialuetta, joista neljä luokkaan 1, kolme luokkaan 2 ja yksi luokkaan 1E. Kaksi pohjavesialuetta ehdotetaan poistettavaksi luokituksesta. Pohjavesialueita ehdotetaan myös yhdistettäväksi.

Vetelin pohjavesialueilla on viisi käytössä olevaa yhdyskuntien pohjavedenottamoa, joista otetaan pohjavettä yhteensä noin 1100 m3/vrk.

Vetelin pohjavesialueiden luokitus- ja rajausmuutosehdotuksia koskevat aineistot ovat nähtävillä 2.12.2019 – 31.1.2020 välisenä aikana Vetelin kunnanvirastolla sen aukioloaikoina ma-pe klo 9-15.

Muutosehdotuksista pyydetään lausunnot Vetelin, Perhon ja Vimpelin kunnilta, Keski-Pohjanmaan liitolta sekä vesilaitoksilta, jotka ottavat alueilta vettä.  Myös kansalaisilla on mahdollisuus toimittaa ELY-keskukselle lisätietoa, joka on pohjavesialueiden luokituksen ja rajaamisen kannalta olennaista. Tietoja voidaan lähettää Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen kirjaamoon 31.1.2020 klo 16.00 mennessä joko postitse tai sähköpostilla. Sähköpostiosoite: kirjaamo.etela-pohjanmaa(at)ely-keskus.fi


 

Koronavirus-arkistotiedote 1_20

JÄTÄ KOMMENTTI