Lappajärven Itäkylän likavedet edullisinta puhdistaa Vimpelissä

0

Vimpelin kunnanjohtaja Jyri Mäntylä esittää  hallitukselleen, että naapurikunta Lappajärveltä kysyttäisiin, voidaanko Itäkylän viemärihanke toteuttaa siten, että jätevedet toimitettaisiin Vimpelin puhdistamolle.

Itäkyläläiset ovat ilmoittaneet halukkuutensa johtaa likavetensä Vimpeliin myös siinä tapauksessa, ettei Lappajärven kunta hanketta tue.

Viemärihankkeen selvitysmies Kari Toivola on laskenut, että likavesien johtaminen Vimpeliin on noin 150000 euroa edullisempi vaihtoehto.

Koronavirus-arkistotiedote 1_20

JÄTÄ KOMMENTTI