LUKIJAPOSTIA | Järviseudun yritysten tuleva kasvu pysähtyy ilman osaajia

0

Voidaan hyvillä syillä perustella, että Järviseudun yritysten kasvu pysähtyy ilman tulevaisuuden työn osaajia. Meillä on raaka-aineita, puolivalmisteita ja työvoimaa käytössä ilman selkeää suunnitelmaa siitä, kuinka niitä hyödynnetään kaikkein parhaiten. Siksi koulutuksen painopistealueet on valittava huolella ja keskityttävä juuri niihin aloihin, joilla on olemassa uskottavaa ja riittävää potentiaalia tuotteiden ja palveluiden kysynnän suhteen. Tulevaisuuden aloista ICT-teollisuus on jo joutunut toteamaan, että työvoimapula haittaa jo yritysten kasvupotentiaalia. Valtakunnallisesti ICT-firmat tarvitsevat 9 000 työntekijää. Business-paneelin mukaan koko teollisuudessa työvoiman löytämisen haaste on noussut 11 prosenttia puolessa vuodessa viime vuoden marraskuusta aina tämän vuoden huhtikuuhun asti.

 

Ongelmia on myös siinä, että Järviseudun yritysten pitää miettiä tulevan 50- ja 60-luvuilla syntyneiden eläköitymisaallon seurauksena, millaisia työpaikkailmoituksia pistetään mediaan ja millaisia työnkuvauksia vaatimustasoineen ilmoitetaan julkisuuteen. Mitalin toinen puoli on se, että työntekijöiden pitää markkinoida osaamistaan ja otettava rohkeasti yhteyttä työnantajiin. Järviseutu tarjoaa jatkossakin monialaisuutta vaativia osaamistehtäviä erilaisiin suunnittelu- ja koordinaatiotehtäviin, varsinkin koulutuspuolella. Osaajia tarvitaan silloin koko Väli-Suomen alueelta tyydyttämään työvoiman kysyntää teollisuuden ja palveluiden käyttöön, jos halutaan pitää kiinni edes Alajärven kaupunginvaltuuston kasvuseminaareissa esittämistä kuntastrategiakokonaisuudesta. Kuntastrategiaa on aika ajoin päivitetty ja sen kyselytuloksiin on luvattu palattavan tarkemmin syksyllä.

Tärkein osa keinovalikoimaa ovat tietysti erilaiset vetovoimatekijät alueella. Näitä ovat mm. oma työ, puolison työ, lasten päivähoitomahdollisuudet, koulutus ja harrastukset. Ehkäpä kuitenkin kaikkein tärkein asia on painottaa yrittäjähenkisyyttä, että jo yläasteiässä syntyy jonkinlainen kuva yrittäjyydestä ja sen mukanaan tuomista haasteista ja mahdollisuuksista Järviseudulla. Tällöin nousee tulevaisuuden kannalta tärkeään asemaan kohtuullinen riskinottokyky ja -halu saada taloudellisia tuloksia aikaan erilaisten innovaatioiden kautta. Yritysten saama rahoitus on silloin olennainen asia ja se pitää turvata vaikeissakin olosuhteissa.

Strategisten yhteistyökumppaneiden avulla voidaan luoda erilaisia tuote- ja palvelupaketteja, joissa avaimet käteen -periaatteella saadaan tyytyväisiä asiakkaita kysyntäalueella. Tähän kannattaa tähdätä jo yksistään kuntien verotuottojen saamiseksi. Markkinointiorkesterilla on silloin oltava samanlainen sävel taloudellisen menestyksen saamiseksi. Olemme sen myönteisen käsityksen velkaa ja jäseninä tuon orkesterin tuleville sukupolville, jotta meillä olisi kohtuullisesti maksajia kaupungin ja yksityisten tarjoamille palveluille ja tuotteille hyvinvoinnin ja asumisviihtyvyyden takaamiseksi.

AA-Jussit_210718

JÄTÄ KOMMENTTI