POLIISI | Alkoholilain mukaan alle 18-vuotias nuori ei saa pitää hallussaan mitään alkoholijuomaa!

0
Poliisi

Valtakunnallinen tehovalvontajakso 31.5.- 2.6.2013 alkoholihaittojen ehkäisemiseksi

Koulujen päättymisviikonloppuna poliisi valvoo tehostetusti erityisesti nuorten päihteiden käyttöä, mutta samalla myös muuhun häiritsevään alkoholin nauttimiseen puututaan.

Poliisi valvoo perinteisesti nuorten päihteiden käyttöä tehostetusti koulujen päättymisviikonloppuna 31.5. – 2.6.2013 koko maassa.

Poliisi valvoo erityisesti alkoholijuomien välitystä alaikäisille sekä alaikäisten luvatonta alkoholin nauttimista ja hallussapitoa. Valvonnassa puututaan lisäksi yleisten paikkojen häiriöihin ja yleiseen järjestykseen ja turvallisuuteen. Valvontaa kohdennetaan myös lasten leikkipaikoille, joista ikävä kyllä on tullut viime vuosina turhan usein nuorten iltaelämän remuamispaikkoja kaikkine lieveilmiöineen.

Poliisi muistuttaa, että alkoholilain mukaan alle 18-vuotias nuori ei saa pitää hallussaan mitään alkoholijuomaa. Jos alaikäinen tavataan alkoholia hallussaan, seurauksena on vähintään 20 euron rikesakko ja juomien menetys.

Asiasta ilmoitetaan myös nuoren vanhemmille sekä lastensuojeluviranomaisille. Aina, jos se on vain mahdollista vanhemmat kutsutaan myös noutamaan perheen nuori kotiin poliisiasemalta.

Viime vuosina poliisi on valvontaviikonlopun aikana hävittänyt yli 2 500 litraa erilaisia laittomasti hallussa pidettyjä alkoholijuomia.

Lastensuojeluilmoituksia poliisi on joutunut tekemään valvonnan yhteydessä yli tuhannesta nuoresta.

.

Koulujen päättymisviikonloppuna poliisi valvoo tehostetusti nuorten päihteiden käyttöä erityisesti lasten leikkipaikoilla sekä päiväkotien ja koulujen pihoilla

.

Poliisi vetoaa lasten ja nuorten vanhempiin, että he asettaisivat lapselle riittäviä, terveen kasvun ja kehityksen turvaavia rajoja myös koulujen päättymisviikonloppuna. Juuri tulevana viikonloppuna vanhempien tulisi kontrolloida oman lapsen liikkumista erityisellä huolella. Kaikkein paras tapa taata nuoren turvallinen koulun päättymisen juhliminen, on viedä ja hakea nuori juhliin ja sieltä pois – se on aitoa välittämistä.

Lasten ja nuorten aivot ovat erityisen herkät alkoholin aiheuttamille vaurioille. Tutkimusten mukaan juominen nuorena voi aiheuttaa merkittäviä muutoksia aivoissa. Alkoholista aiheutuvat terveysriskit ovat nuorilla kaksinkertaiset aikuisiin verrattuna. Nuoren yhden promillen humala vastaa aikuisen kahden promillen humalaa terveysvaikutuksiltaan.

Koulujen päättymisviikonloppuna monet lapset ja nuoret käyttävät alkoholia usein ensimmäisiä kertoja elämässään.

– Tottumattomat käyttäjät eivät osaa arvioida käyttämänsä alkoholin määrää ja sen vaikutuksia, mistä seurauksena saattaa olla alkoholimyrkytys. Päihtyneellä lapsella tai nuorella on lisäksi alkoholin vuoksi alentunut riskinottokynnys, mikä myös lisää erilaisten humalavahinkojen ja rikoksen uhriksi joutumisen vaaraa, poliisitarkastaja Ari Järvenpää Poliisihallituksesta sanoo.

Niina_Kivinummi_140

JÄTÄ KOMMENTTI