Tehot irti rehuista ja tekniikasta lypsylehmien ruokinnassa

0
Lypsylehmän ruokinta -kirja ilmestyi:
Maitotilayrittäjän avuksi ilmestyi tänään keskiviikkona ”Lypsylehmän ruokinta” -julkaisu, joka auttaa maitotilayrittäjää ruokinnan suunnittelussa, toteutuksessa, onnistumisen arvioinnissa ja toiminnan parantamisessa. Johtamisella, karjan olosuhteilla, eläinaineksella ja ruokinnalla voi vaikuttaa maidontuotannon tulokseen. Kun lypsylehmän ruokinta onnistuu, on lehmällä edellytykset tuottaa ja voida hyvin. Julkaisu ilmestyi ProAgria Keskusten Liiton ja MTT:n (Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus) Tieto tuottamaan -sarjassa.

Ruokinta omien tavoitteiden mukaan

Lypsylehmän ruokinta -kirja antaa vinkkejä ruokinnan kokonaisuuden suunnitteluun ja hallintaan aina pitkäntähtäimen suunnitelmista ruokinnan päivittäiseen toteutukseen. Kirja auttaa hahmottamaan tärkeimpien ruokinnallisten tekijöiden vaikutuksen syöntiin ja maitotuotokseen. Julkaisu auttaa valitsemaan omia tavoitteita parhaiten tukevan ruokinnan optimointiperusteen ja omalle karjalle sopivimman ruokintamenetelmän.

Kirja kertoo ruokinnan käytännön toteutusvaihtoehdoista navetassa ja laitumella. Sen ohjeiden avulla voi ennakoida ruokinnallisia riskejä ja ennaltaehkäistä mahdollisia ongelmia umpeenpano-, tunnutus- ja herutusvaiheissa. Kirjan lukuisten mittareiden avulla voi seurata ruokinnan onnistumista ja parantaa toimintaa.

Ruokinnan suunnittelun ja toteutuksen avuksi on Lypsylehmän ruokinta -kirjaan koottu tietoa lehmän tarvitsemien ravintoaineiden vaikutuksesta tuotokseen sekä rehujen ominaisuuksista, rehuarvoista ja rehujen sulavuudesta. Myös lehmän ruoansulatus sekä ravintoaineiden sulatus ja hyväksikäyttö on käsitelty julkaisussa havainnollisesti.

Kirjassa esitellään lisäksi mielenkiintoisia esimerkkejä maitotilojen toteuttamista lypsylehmien ruokintaratkaisuista.

kategoriainfo2

JÄTÄ KOMMENTTI