Viikkogallup tulos | Kansanedustaja valitaan protestiäänellä?

0
J-Pnewsin alati suosiotaan kasvattava, viikoittain vaihtuva, ajankohtaisiin paikallisiin ja valtakunnallisiin ilmiöihin sekä tapahtumiin paneutuva viikkogallup kyselymme on tuottanut jälleen mielenkiintoista luettavaa!

Viime viikolla kysyimme lähinnä äänestysikäisiltä, että minkä ”henkisen” tai sisältöisen sanoman hän haluaa äänensä mukana ja ehdokkaansa kautta viestiä?

Lukijoittemme ”raadin” enemmmistö ilmoittaa antavansa tulevissa kevään eduskuntavaaleissa äänestäessään protestiäänen (24%). Karkeasti protestiäänet tarkoittanevat sitä, että kansalaiset ovat vastaan nykyisenkaltaista Suomen johtamista. Kansa haluaa muutosta monin paikoin nykyiseen hallintoon ja sen tapoihin ajaa kansalaisten asioita ja etuja.

Pitkään voittaneen ”protesti ääni” enemmistön kanssa kisasi ”tuen ilmaisu ääni” (19%). Tuen ilmaisun antaneiden tulkitsemme olevan tyytyväisiä nykyiseen Suomen tilaan.

”Hyvä tyyppi äänen” (14%) antaneet olivat selkeämmin ehdokkaansa persoonan takana, eivät niinkään välitä poliittisesta ”värimaailmasta”.

Kymmenes osa äänestäjistä (10%) hakee ja toivoo vaihtoehtoa nykyiselle Suomen johtamiselle, joka on kaiketi lievempi ilmaisu suoranaisesta voimakkaasta protestista nyky menoa kohtaan.

Viisi prosenttia (5%) viikkogallupin vastaajista tukeutuu äänestäessään pitempiaikaiseen perinteeseen ja toinen viisi prosenttia (5%) kokee Suomen nykyisen kaltaisen johtamisen erittäin hälyttävänä ja huolestutavana ja toivoo ”hätähuuto äänen” auttavan asiaa.

”Palkinto ääntä” ei ole antamassa kukaan vastanneista (0%) minkään puolueen kenellekkään ehdokkaalle! Erittäin huomion arvoinen asia sinänsä, jota nykyisten kansanedustajien luulisi pohtivan kukin omalta kohdaltaan vähän pitempään. Myös menneen oman toiminnan analysoimiseen sekä arviointiin kannattaisikin edustajan käyttää jokunen hetki.

Viime viikon viikkogallupin ylivoimaisesti huolestuttavin seikka on, että liki neljännes kaikista vastaajista (23%) olisi jättämässä äänestämättä kokonaan tulevissa eduskuntavaaleissa.

Luvussa voi olla kylläkin vääristymää, sillä ikärajarajoitinta viikkogallup vastaajille ei kontrolloidusti ole olemassa. Näin vastaajien joukossa olettainkin on myös sellaisia sivustolla kävijöitä, jotka eivät voi ikänsä puolesta vielä äänestää oikeissa vaaleissa.

AA-Joma220518

JÄTÄ KOMMENTTI