Alajärvellä tarve nostaa ensi vuoden veroäyriä puoli prosenttia

0

.

Päivitetty 21.10.2014 klo 9.30

Puolen tuloveroprosentin korottaminen kasvattaisi kaupungin verotulokertymää noin 525 000 euroa. Veronkorotuksen taustalla on kaupunginvaltuston vuoden takainen periaatepäätös, talouden tasapainottamisohjelman 2013−2016 mukaisesti, korottaa veroprosenttia 0,5 prosenttiyksikköä vuonna 2015 ja 2016.

Vuoden 2015 talousarviokäsittely lautakunnissa on osittain vielä kesken. Talousarvion ja taloussuunnitelman laadintaan kohdistuu tasapainottamisohjelman lisäksi merkittäviä rakenteellisia muutosesityksiä. Lisäksi talousarvion laadintaa vaikeuttavat taseessa olevat alijäämät, joiden kattaminen ei ole tasapainottamisohjelmasta huolimatta käynnistynyt toivotusti.

Alajärven kaupungin taseessa oli vuoden 2013 tilinpäätöksen jälkeen alijäämää 4.124.532,52 euroa. Vuoden 2014 tuloksen arvioidaan tällä hetkellä muodostuvan noin 600.000 euroa alijäämäiseksi.

Alajärven kaupungin tuloveroprosentti v. 2014 on 21,00 %.

Kaupunginhallitus kokoontuu ensi maanantaina esittämään valtuustolle, että vuoden 2015 tuloveroprosenttia korotetaan 21,50 prosenttiin.

Alajärven hallituksen listalla on myös yleisen kiinteistöveron korottaminen sekä vakituisten asuinrakennusten veroprosentin korottaminen ensi vuodeksi. Tavoitteena on reilun 2,3 miljoonan euron verokertymän esittäminen kaupunginvaltuustolle.

Kaupunginjohtaja Vesa Koivunen sanoo

Jo yksistään valtionosuusleikkaukset pakottavat meitä tarkastelemaan veroprosentteja. Etenemme tuloveroprosentin osalta tasapainottamisohjelmassa tehdyn periaatepäätöksen mukaisesti. Tuloveroprosentin korottaminen ei saa kuitenkaan olla veruke talousarvion käsittelyn yhdessä esitettävien rakenteellisten ratkaisujen lykkäämiselle. Kiinteistöveroprosentteihin esitettävien maltillisten korotusten jälkeen kiinteistöveroprosenttiemme arvioidaan vastaavan Etelä-Pohjanmaan kuntien keskimääräisiä kiinteistöveroprosentteja vuonna 2015.

…………………………………………..

Viimeisimmän (10.10.2014) Kuntaliiton julkaiseman veroennustekehikon mukaan Alajärven kaupungin verokertymäksi arvioidaan vuodelle 2015 seuraavaa:

– Tulovero 24.546.000 euroa (muutos edellisen vuoden talousarvioon +0,84 % / +205.000 euroa)

– Kiinteistövero 2.120.000 euroa (+6,64 % / +132.000 e)

– Yhteisövero 1.763.000 euroa (+1,67 % / +29.000 e)

Verotuloja yhteensä 28.429.000 euroa (muutos edelliseen vuoteen +1,30 % / +366.000 e)

kategoriainfo2

JÄTÄ KOMMENTTI