Alajärven kaupungilla mielenkiintoinen pitkän ajan visio ratkaistavana – mitä tehdä Menkijärvellä ja kentällä?

1

Alajärven kaupunginhallituksen tulevan maanantain (19.6.) kokouksen esityslistalla notkuu harvinaisempi ja ehkä hieman eriskummallinenkin asiakokonaisuus, jossa ratkaistaan pitkälti alajärveläisen ”lentokenttäkylän” kohtaloiden kuvioita.

Otetaanko valtavan iso ja geologisesti arka pohjavesialue, jonka päällä on lentokenttä, vastaan yksityisen omistajansa lahjoituksena? Samalla sitoutuen luopumaan kaupungille kuuluvasta etuosto-oikeudesta koko alueeseen, johon kuuluu edellä mainitun lentokenttäalueen lisäksi ranta ja virkistysalueita Menkijärven rannalta.

Perusteellisia asiantuntijaselvityksiä kaivattaneen ainakin kenttä alueen osalta huomattavasti lisää. Mitkä ovat visiot ja arviot alueen käyttötarkoituksen mahdollisuuksista ja hyödyistä tulevaisuudessa.

Kiinteistökaupan kauppahinta on 260.000 euroa.

Etuostolain mukaan ”Etuosto-oikeutta voidaan käyttää maan hankkimiseksi yhdyskuntarakentamista sekä virkistys- ja suojelutarkoituksia varten.”

Tässä tapauksessa tulee kysymykseen virkistystarkoitukset. Alue on suurelta osin lentokenttäaluetta, jossa kaupungin tulisi olla omistajana alueen yleisen virkistyskäytön jatkumisen varmistamiseksi, kauppaan kuuluvat lentokenttäalueen ulkopuoliset alueet tukevat virkistyskäyttöä. Lisäksi kaupungilla olisi alueen omistajana mahdollisuus vuokrata aluetta suurten liikunta-, ym. tapahtumien pitopaikaksi erikseen sovittavilla periaatteilla.

1 KOMMENTTI

  1. Alajärvellä on todelakin mielenkiintoinen kiinteistön käyttöongelma ratkaistavana, Tehdäänkö alueesta teollisuusalue vaiko pekästään purjelentäjien paratiisi? Tässä ovat käytännössä ne ääripäät, joita joudutaan pohtimaan. Etuosto-oikeudesta ei mielestäni kannata luopua, koska jos Alajärven kaupungilla on olemassa jotain uskottavia suunnitelmia, niin nykyiselle kiinteistönomistajallle jäisi tällöin arvokkaat ranta-alueet, jotka hän voisi kaavoittaa uudelleen omia tarpeitaan varten. Alajärven kaupungin kaavoituksesta vastaavien viranhaltijoiden ja seinäjokelaisen sijoittajan pitää siis kokoontua yhdessä miettimään ja sopimaan alueen kaavoittamisesta tulevaa käyttöä varten. Hyvä olisi, jos tässä yhteydessä kuultaisiin samalla kunnolla Menkijärven kylän väkeä kaavoitusprosessissa alueen kehittämiseksi. Heidän mielipiteillään on merkitystä. Lisäksi pitää varautua mahdollisesti vuosikausia kestävään valitusrulettiin.

JÄTÄ KOMMENTTI