Alajärven tekninen toimisto muuttaa Hoiskoon – Alvar Aallon tielle suunnitteilla laaja perhekeskus

0

Järvi-Pohjanmaan perusturvan tarkoituksena on luoda Alvar Aallon tie 2:een perhekeskus, johon muuttaisi rakennuksessa jo olevien toimijoiden (lapsiperheiden sosiaalityö, lastensuojelu, vammaispalvelut, aikuissosiaalityö) lisäksi perhetyön ja perheneuvolan toimijat. Perhekeskustoimintamallilla on tarkoitus luoda lähipalveluiden kokonaisuus, jolla puolestaan tarjotaan lapsille ja perheille suunnatut hyvinvointia sekä kasvuja ja kehitystä sekä varhaisen tuen palvelut. Perhekeskus palvelisi kaikkia lapsia ja perheitä.

Kyseessä on uusi tapa verkostoida nykyisin hajanaiset lasten ja perheiden palvelut ja sovittaa ne yhteen synergiaetuja tuottavasti sekä lapsi- ja perhelähtöisesti siten, että jokainen lapsi ja perhe saa tarvitsemansa tuen ja avun. Tulevaisuudessa perhekeskukseen kuuluu sekä maakunnan että kunnan järjestämiä palveluita ja järjestöjen sekä seurakuntien palveluita ja toimintaa. Perhekeskusta luodaan tiiviissä yhteistyössä sivistystoimen, varhaiskasvatuksen ja terveydenhuollon toimijoiden kanssa. Yhteistyössä ovat mukana myös seurakunta ja järjestöjen edustajat.

Perhekeskukselle tarvittavat lisätilat tekniseltä toimelta, jolle puolestaan tilat järjestyvät kaupungin omasta kiinteistöstä Hoiskosta.

5 kilometrin päässä kaupungin keskustasta Hoiskossa Sahapolku 49 sijaitsevan entisen Honkarakenteen toimistorakennuksen kaupunki ottaisi omaan teknisen toimen käyttöön. Erinomaisessa ja hyvässä kunnossa olevat tilat ovat kooltaan 514 m2 (uudempi osa) ja 421 m2 (vanhempi osa)

Teknisen toimen tarkoituksena on sijoittaa ns. uuden osan 1. kerrokseen kaavoituksen, rakennusvalvonnan ja teknisen johtajan toimistotilat (toimistohuoneita 6 kpl), neuvottelutila, kahvio sekä sosiaalitilat ja 2. kerrokseen tilapalvelun, yleisten alueiden ja rakennuttamisen sekä puhdistus- ja ruokahuollon toimistotilat (toimistohuoneita 8 kpl). Vanhaa osaa kaupunki voisi tarjota vuokralle ja tarvittaessa ottaa myös sieltä huoneita omaan käyttöön. Uuden osan käyttöönotto vaatii toimistotilojen väliseinien rakentamista, kahvion muutostöitä ja vähäisiä IV- ja sähkömuutostöitä sekä toimistokalusteiden hankintoja. Lisäksi ulkona parkkialue tulee erottaa aidalla tehdasalueesta. Muutostöihin tarvittavat määrärahat esitetään varattavaksi vuoden 2018 talousarvioon.

Vesa Koivunen

Kaupunginjohtaja Vesa Koivunen esittää, että kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunki purkaa kaupungin ja tämän hetkisen vuokralaisen CLT Finland Oy:n välisen lunastussopimuksen II kaupungin omien tilatarpeiden takia 1.2.2018 lukien.

Lisäksi kaupunginjohtaja esittää, että kaupunginvaltuusto tekee periaatepäätöksen teknisen toimen ja rakennusvalvonnan toimistotilojen siirrosta osoitteessa Sahapolku 49 sijaitseviin toimistotiloihin keväällä 2018. Määräraha tarvittavien muutostöiden tekemiseen esitetään varattavaksi vuoden 2018 talousarvioon.

Alajärven kaupunginhallitus käsittelee asiakokonaisuutta tänään kokouksen esityslistallaan.

AA-Jussit_210718

JÄTÄ KOMMENTTI