Alajärvi äänesti teknisen osaston Hoiskoon – tilat saneerataan entiseen Hongan konttoriin

0

Alajärven kaupunki omistaa kyseisen Honkarakenteen entisen Alajärven tehtaan konttorikiinteistön jonka CLT Finlandin kanssa tehty lunastussopimus ei ole vielä alkanut. Lunastussopimuksen II mukainen osuus lunastushinnasta olisi 320.000 euroa sisältäen maa-alueen hinnan 10.000 euroa. Pienen ajan sisällä on kaupungin tilantarve muuttunut oleellisesti, joten kaupunki tarvitsee eri toiminnoilleen tiloja. Huutavin tarve on teknisellä toimella, joka nyt tehdyllä päätöksellä saa helpotusta ahdinkoonsa. Samalla teknisen Alavar Aallon tieltä vapautuneita tiloja tullaan täydentämään omanlaiseksi sosiaalitoimen palvelukokonaisuudeksi.

Kaupungin omat tilatarpeet

Kaupungin toimistotilojen tilanne on ollut haastava jo lunastussopimusta solmittaessa ja se on muuttunut yhä haastavammaksi viimeksi kuluneen vuoden aikana. Kaupungin teknisen toimen ja rakennusvalvonnan toimistotilat ovat tällä hetkellä osoitteessa Alvar Aallon tie 2 sijaitsevan toimistorakennuksen yläkerrassa.

Järvi-Pohjanmaan perusturvan tarkoituksena on luoda Alvar Aallon tie 2:een perhekeskus, johon muuttaisi rakennuksessa jo olevien toimijoiden (lapsiperheiden sosiaalityö, lastensuojelu, vammaispalvelut, aikuissosiaalityö) lisäksi perhetyön ja perheneuvolan toimijat. Perhekeskustoimintamallilla luodaan lähipalveluiden kokonaisuus, jolla tarjotaan lapsille ja perheille suunnatut hyvinvointia sekä kasvuja ja kehitystä sekä varhaisen tuen palvelut. Perhekeskus palvelee kaikkia lapsia ja perheitä. Kyseessä on uusi tapa verkostoida nykyisin hajanaiset lasten ja perheiden palvelut ja sovittaa ne yhteen synergiaetuja tuottavasti sekä lapsi- ja perhelähtöisesti siten, että jokainen lapsi ja perhe saa tarvitsemansa tuen ja avun. Tulevaisuudessa perhekeskukseen kuuluu sekä maakunnan että kunnan järjestämiä palveluita ja järjestöjen sekä seurakuntien palveluita ja toimintaa. Perhekeskusta luodaan tiiviissä yhteistyössä sivistystoimen, varhaiskasvatuksen ja terveydenhuollon toimijoiden kanssa. Yhteistyössä ovat mukana myös seurakunta ja järjestöjen edustajat.

Osoitteessa Sahapolku 49 sijaitseva lunastussopimuksen II mukainen toimistorakennus (ent. Honka Oyj) käsittää ns. uuden osan 514 m2 (1. kerroksen 274 m2 ja 2. kerroksen 240 m2, josta toimistotilaa noin 165 m2) ja vanhan osan 421 m2. Tilat ovat uuden osan osalta erinomaisessa ja vanhan osan osalta hyvässä kunnossa. Maa-alueen pinta-ala on noin 10.265 m2. Kohde sijaitsee Hoiskossa noin 5 kilometrin päässä kaupungin keskustasta.

Tarkoituksena on sijoittaa ns. uuden osan 1. kerrokseen kaavoituksen, rakennusvalvonnan ja teknisen johtajan toimistotilat (toimistohuoneita 6 kpl), neuvottelutila, kahvio sekä sosiaalitilat ja 2. kerrokseen tilapalvelun, yleisten alueiden ja rakennuttamisen sekä puhdistus- ja ruokahuollon toimistotilat (toimistohuoneita 8 kpl). Vanhaa osaa voitaisiin tarjota vuokralle ja tarvittaessa ottaa myös sieltä huoneita omaan käyttöön. Uuden osan käyttöönotto vaatii toimistotilojen väliseinien rakentamista, kahvion muutostöitä ja vähäisiä IV- ja sähkömuutostöitä sekä toimistokalusteiden hankintoja. Lisäksi ulkona parkkialue tulee erottaa aidalla tehdasalueesta. Muutostöihin tarvittavat määrärahat esitetään varattavaksi vuoden 2018 talousarvioon.

Lopullinen päätös vaati kaksi äänestystä kaupunginvaltuustossa

Valtuutettu Kuisma Kujala (kesk.) esitti 1. äänestyksessä Terho Mäkelän ja Juha Hauta-ahon kannattamana, että asia palautetaan teknisen lautakunnan valmisteltavaksi.

Koska oli tehty kaupunginhallituksen esityksestä poikkeava kannatettu esitys asian palauttamisesta valmisteluun, määräsi puheenjohtaja suoritettavaksi nimenhuutoäänestyksen.

Suoritetussa äänestyksessä äänin 23 -11 päätti valtuusto jatkaa asian käsittelyä.

Asiakokonaisuuden 2. äänestyksessä Aino Kanervikkoaho-Kataja (kd) esitti Kuisma Kujalan kannattamana, että lunastussopimus II:ta ei pureta ja teknisen toimen ja rakennusvalvonnan toimistotilat sijoitetaan Lehtimäen entiselle kunnantalolle.

Suoritetussa äänestyksessä kaupunginhallituksen alkuperäinen ehdotus piti vahvasti  äänin 27 -7, joten puheenjohtaja totesi, että valtuusto on päättänyt hyväksyä kaupunginhallituksen esityksen, jossa se ottaa Hoiskossa olevat toimistotilat omaan käyttöönsä.

AA-Jussit_210718

JÄTÄ KOMMENTTI