Alajärvi hyllytti Luoma-aholaisten monipalvelukeskus-hankkeen

1

LUOMA-AHON KYLÄTOIMIKUNTA-KYLÄYHDISTYS RY:N HAKEMUS KUNTARAHOSUUDESTA ”KYLÄTALO OSAKSI MONIPALVELU-KESKUSTA” -HANKE ei edennyt Alajärven kaupunginhallituksen maanantain (9.4.) kokouksessa. Hallitus päätti äänestyksen jälkeen, selvällä äänierolla 1-8 jättää, Turo Kalliomaan tekemän esityksen mukaisesti, anomuksen pöydälle ja palata asian uudestaan sivistystoimen toiminta- ja toimitilaverkkoasian valtuustokäsittelyn jälkeen.

Luoma-ahon kylätoimikunta-kyläyhdistys ry on jättänyt 29.3.2018 hakemuksen Alajärven kaupungille kuntarahaosuudesta Ely-keskuksen maaseutuohjelman yleishyödylliseen investointihankkeeseen. EU- viranomaisryhmä on kokouksessaan 14.3.2018 puoltanut hankkeen rahoittamista.

Kylän kokoontumispaikkana on tähän saakka toiminut nuorisoseura, mutta se on melko huonossa kunnossa ja asianmukaiseen kuntoon korjaaminen ei ole enää kustannustehokasta. Monipalvelukeskus-hankkeessa tehtyihin kyselyihin perustuen nousi tarve uusille kokoontumis- ja liikuntatiloille. Kylälle tarvitaan tila, jota voidaan käyttää vauvasta vaariin. Hankkeen keskeisimpänä tavoitteena onkin saada aikaan kylän keskelle laajasti kylää palveleva kylätalo. Tavoitteena on saada ratkaisu Luoma-ahon kylässä ilmenneeseen kokoontumis- ja liikuntatilatarpeeseen. Investointihankkeen tavoitteena on myös tukea kylien kehittymistä ja lisätä maaseudun vetovoimaisuutta, elinvoimaa ja elämänlaatua. Kylän yhteisellä hankkeella vahvistetaan myös asukkaiden yhteisöllisyyttä ja yhdessä tekemistä.

Hankkeen kustannukset ovat yhteensä 650 535 €. Tähän on mahdollista saada julkista tukea yhteensä 75 % eli 487 901,25 €. Yleishyödylliset investointihankkeet edellyttävät kuntarahoitusta. Tuesta Elyn osuus (EU + valtio) on 390 321 € (60 %) ja kuntarahaosuus 97 580,25 € (15 %). Kyläyhdistyksen osuus (yksityinen rahoitus) hankkeessa on 162 633,75 € (25 %).

Luoma-ahon kylätoimikunta-kyläyhdistys ry hakee Alajärven kaupungilta Kylätalo osaksi monipalvelukeskusta -hankkeeseen 97 580,25 € kuntarahaosuutta.

Kaupunginjohtajan esitys oli ettei hankkeelle myönnetä lainkaan kuntarhaosuutta.

Marjo Vistiaho esitti Jukka Joensuun kannattamana, kannattamana, että kaupunginhallitus hyväksyy Luoma-ahon kylätoimikunta-kyläyhdistys ry:n hakemuksen ehdollisena siten, että kaupunginvaltuusto myöntää kuntarahaosuuden (97 580,25 €) suuruisen lisämäärärahan Kylätalo osaksi monipalvelukeskusta -hankkeelle.

Turo Kalliomaa esitti Aino Kanervikkoaho-Katajan kannattamana, että asia
jätetään pöydälle ja asia käsitellään sivistystoimen toiminta- ja toimitilaverkkoasian
valtuustokäsittelyn jälkeen.

Kahden ehdotuksen äänestyksessä annettiin 1 ääni Vistiahon esitykselle (Joensuu) ja 8 EI-ääntä (Kalliomaa, Rintamäki, Hänninen, Kanervikkoaho-Kataja, Kujala, Matokangas,
Vistiaho, Palmu).
Puheenjohtaja Palmu totesi, että hallituksen esitykseksi on hyväksytty Kalliomaan esitys.

Alajärven Luoma-ahon teollisuuskylä ilmakuvassa, taustalla siintää Ojajärvi (Kuva: Henry Joensuu)

 


 

Tallenna

Tallenna

kategoriainfo2

1 KOMMENTTI

  1. Tämä päätös on tietysti erittäin ikävä yllätys Luoma-ahon kyläläisten kannalta. Varsinkin nyt, kun lainakorot ovat matallimmillaan mitä ikinä saattaa toivoa. Toivon hartaasti, että luoma-aholaiset jaksavat ponnistella edelleen hankkeensa takana. Muitakin rahoitusratkaisuja on toki olemassa, mutta ne edellyttävät yleensä kylän sitoutumista suurempaan omavastuuosuuteen ja/tai lisälainan ottamista. Uskon siihen, että toiminta hankkeen puolesta kantaa vielä myönteisen ratkaisun periaatteet tulevaisuudessa. Ratkaisun muoto ja laajuus voivat kuitenkin olla toisenlaiset. Mitä sanovat asiaan sitten Mäkelä Alun johtajat? On muistettava,että yritys on sitoutunut jäämään Luoma-aholle. Onko tämä lupaus enää voimassa, kun kylän asumisviihtyvyydestä ei olla kaupungin puolelta enää kiinnostuneita? On tehtävä siis uusia ja houkuttelevampia suunnitelmia. Moni haluaa varmaan tietää, mikä kaatoi lopulta koko hankkeen. Kyläläisillä on oikeus tietää ratkaisun todelliset perusteet.

JÄTÄ KOMMENTTI