Alueidenkäytön suunnittelu ja yhteistyön kehittämiskeskustelut Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen ja kuntien välillä käynnistyvät Järvi-Pohjanmaalta

0
Järvi-Pohjanmaan seutu on erityinen alue Suomen Suomenselällä

Kunnan ja ELY-keskuksen välillä käydään vuosittain maankäyttö- ja rakennuslain mukainen kehittämiskeskustelu. Käsittelyyn tulevat alueidenkäytön suunnittelu, merkittävät kaava-asiat sekä ELY-keskuksen ja kunnan väliseen yhteistyöhön liittyvät kysymykset. Tämä yhteistyömuoto on ollut käytössä vuodesta 2000 lukien.

Kehittämiskeskusteluissa on tänä vuonna esillä erityisesti kaksi teemaa: Maakuntauudistuksen valmistelu ja alueidenkäytön tehtävät maakuntauudistuksessa sekä kuntien arvioit maankäyttö- ja rakennuslakiin tulevista muutoksista ja kuntien toimintalinjaukset niihin. Tämän ohella kunnat esittävät ajankohtaisia merkittäviä vireille tulevia kaava-ja rakennusasioita.

Maakuntauudistuksessa on kyse suuresta hallinnon muutoksesta. Maankäyttö-ja rakennuslakia muutetaan jo ennen maakuntauudistusta niin, että kaavoitus- ja lupamenettelyyn tulee merkittäviä muutoksia. Muutoksen on tarkoitus tulla voimaan aivan lähiaikoina. Yhdessä keskustelemalla luodaan paremmat mahdollisuudet saada esille ja yhteiseen keskusteluun hyviä toimintalinjauksia alueidenkäytön tehtävissä alueella. Tämän vuoksi kehittämiskeskustelu järjestetään tällä kertaa seutukuntakohtaisesti.

Ensimmäinen kehittämiskeskustelu on Järviseudun kuntien kanssa 19.5.2017.

ELY-keskus on painottanut keskustelujen kuntavetoisuutta. Kunnista osallistujina ovat aina kunnan johdon ohella kaavoituksesta ja rakentamisesta vastaavat virka- ja luottamusmiehet. Luottamushenkilöiden osallistumista on pidetty tärkeänä.

Aikaisempien selvitysten mukaan kunnat ovat pitäneet kehittämiskeskusteluja tarpeellisena yhteistyömuotona. Myös ELY-keskuksen kannalta yhteistyömuoto on koettu hyödylliseksi. Näyttää siltä, että tätä käytäntöä on hyvä jatkaa.

 

kategoriainfo2

JÄTÄ KOMMENTTI