Hallituspuolueiden maa- ja metsätalousvaliokunnan jäsenet Hongisto, Kalmari ja Eestilä: Kun peto on kruunun merkissä, niin kruunu maksaa vahingot

0
Kansanedustaja Reijo Hongisto (sin)

Kansanedustajat Reijo Hongisto (sin), Anne Kalmari (kesk) ja  Markku Eestilä (kok)  vaativat, että suurpetojen aiheuttamat koira- ja kotieläinvahingot maksetaan täysimääräisinä. He ovat mielissään, että ministeriössä tehdään töitä, että viljelyksien, eläinten ja irtaimiston vahingot rinnastettaisiin henkilövahinkojen perusteella maksettaviin korvauksiin, jotka maksetaan budjetista riippumatta.

 

– Kannustamme vahvasti maa- ja metsätalousministeri Leppää viemään riistavahinkolain muutoksen läpi.  Samalla on syytä varmistaa, että suurpetovaroista maksetut vahingot ovat todellisia ja tapahtuneita, toteavat maa- ja metsätalousvaliokunnan jäsenet.

JÄTÄ KOMMENTTI