HONGISTO | Eläinsuojelulakipykälien noudattaminen huomattavien haasteiden edessä!

0

Kurikan susi-illassa olleena ja asian tiimoilta kymmeniä soittoja ja sähköposteja saaneena pidän tärkeänä saada sisäisestä turvallisuudesta vastaavan ministerin mielipiteen muun muassa susien määrään ja susien mahdollisesti ihmisille aiheuttamaan uhkaan.

Järvipohjalaiskansanedustaja Reijo Hongisto (sin) jätti tänään kirjallisen kysymyksen eduskuntaan sisäisestä turvallisuudesta vastaavan ministerin vastattavaksi.

Ohessa Hongiston tekemä kirjallinen kysymys kokonaisuudessaan:

Suurriistavirka-avun merkitys sisäiseen turvallisuuteen

Eduskunnan puhemiehelle

Poliisi saa riistanhoitoyhdistyksiin perustettujen suurriistavirka-apuryhmien (SRVA ryhmä) jäseniltä virka-apua eläimiin liittyvien tehtävien hoitamisessa. Näitä kokeneista metsästäjistä koottuja ja koulutettuja ryhmiä on koko valtakunnan alueella.

SRVA tehtävät muodostuvat pääasiassa liikenneonnettomuuksissa loukkaantuneiden eläinten etsinnästä ja lopettamisesta, sekä asutuksen lähelle harhautuneiden suurpetojen karkottamisessa. Toiminta perustuu poliisin ja riistanhoitoyhdistysten välisiin sopimuksiin. Oma riista –palvelusta saadun tiedon mukaan vuonna 2017 mannersuomessa SRVA tehtäviä oli yhteensä 11143 kappaletta. (liikenneonnettomuudet 10454, karkotustehtävät 174 ja sairas eläin –tehtäviä 515 kpl)

Viime aikoina on sosiaalisessa mediassa käyty keskustelua SRVA tehtävien tulevaisuudesta. Osa keskustelijoista on ilmoittanut, että he eivät enää voi toimia SRVA tehtävissä, sillä erilaisten etsintä ja karkotustehtävien hoitaminen edellyttää hyvän koiran apua ja monin paikoin koiraa ei voi enää susivaaran takia käyttää. Ilman jäljittävää koiraa ei sulan maan aikana löydetä loukkaantuneita eläimiä.

Käydyn keskustelun perusteella on ilmeistä, että kymmenet riistanhoitoyhdistykset eivät enää uusi SRVA sopimuksia. Ilman sopimuksia olevat alueet voivat pahimmillaan olla jopa hirvitalousalueiden kokoisia. Jos näin käy, joutuu poliisi eläinsuojelulain mukaisesti etsimään ja lopettamaan avuttomassa tilassa olevat eläimet ja karkottamaan asutuksen sekaan ja liepeille tulleet suurpedot. Tällaisten tehtävien hoitaminen kuluttaa muutenkin erittäin niukkoja poliisiresursseja ja saattaa jopa vaarantaa kansalaisten turvallisuutta. Jo nyt on yleisesti tiedossa, että susivaaran takia joudutaan monilla paikkakunnilla järjestämään koululaisille niin sanottuja susikyytejä. Runsaiden susihavaintojen takia erityisesti harvaanasutuilla alueilla kansalaiset kokevat turvattomuuden tunnetta ja tilanne huononee edelleen, jos susien annetaan lisääntyä rauhassa ja kannan kasvaa holtittomasti. Ongelma poistuu ja tilanne normalisoituu vain susikantaa vähentämällä

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Miten tärkeänä sisäisestä turvallisuudesta vastaava valtioneuvoston jäsen pitää metsästäjien poliisille antamaa virka-apua? Jos virka-apusopimuksia ei uusita, kykeneekö poliisi nykyisillä resursseillaan suoriutumaan vuosittain yli 11 000 eläintehtävästä? Vaarantaako suurriistavirka-apusopimusten raukeaminen harvaanasuttujen alueuiden ihmisten turvallisuutta? Mikäli vaarantaa, millä toimilla asianomainen valtioneuvoston jäsen korjaa tilanteen ja varmistaa että SRVA sopimukset uusitaan koko maassa?

Helsingissä 19.01.2018 

Reijo Hongisto /sin

 

JÄTÄ KOMMENTTI