JÄRVI-POHJANMAAN maaseututoimi | Maatalouden ja maaseudun 15 keskustelutilaisuuden tulokset 

0

Alajärven kaupungin maaseututoimi järjesti yhteistoiminta-alueellaan keskustelutilaisuudet, jotka oli suunnattu maataloustuottajille. Edellisen kerran vastaavanlaiset tilaisuudet järjestettiin neljä vuotta sitten. Tilaisuuksia oli silloin kolme ja osallistujia 22. 

Tällä kertaa tilaisuuksia järjestettiin kaikkiaan 15 kpl. Tilaisuudet järjestettiin viitenä päivänä (21.2, 25.3, 28.3, 1.4 ja 10.4) niin, että ensimmäinen tilaisuus alkoi kello 11, seuraava kello 14 ja viimeinen kello 17.00. Tilaisuuksien ajankohta pyrittiin ajoittamaan niin, että kaikilla olisi mahdollisuus osallistua, oli kyseessä karjatila tai osa-aikainen viljelijä, joka on muualla töissä. Tilaisuuksia oli Soinissa ja Vimpelissä kolme ja Alajärvellä yhdeksän. Tilaisuuksiin osallistui kaikkiaan 64 henkilöä. Kaksi henkilöä oli jopa niin aktiivista, että he osallistuivat kahteen eri tilaisuuteen. Kaikki tilaisuudet kestivät vähintään kaksi tuntia ja muutamasta tilaisuudesta tuli kiire seuraavaan.

Maaseututoimenjohtaja Jukka Kuoppalan mukaan tilaisuuksien tarkoitus oli keskeyttää maataloustuottajien aherrus sekä miettiä yhdessä, mitkä ovat ne keinot, joilla pystyisimme edistämään maatalouden ja maaseudun elinvoimaisuutta. Nykyinen toimintaympäristö ei Kuoppalan sanoin enää mahdollista sellaisia tilanteita, joissa pystyttäisiin miettimään toimenpiteitä yhdessä. Nykyisin EU-tukihaku tapahtuu sähköisesti kotitietokoneelta eikä näin synny tilanteita, joissa pystyttäisiin samalla keskustelemaan ajankohtaisista asioista.

– Maamiesseurojen kuivureilla ei ole enää kovin montaa kuivaajaa, joten niidenkin merkitys tapaamispaikkana ja kehittämiskohteena on vähentynyt. Maataloustuottajien vähäinen vapaa-aika ja harrastukset tapahtuvat pääsääntöisesti muiden, kuin toisten tuottajien seurassa, sanoo Kuoppala

Keskustelutilaisuuksien aluksi käsiteltiin maailmanpolitiikan arkipäivää, ilmastonmuutosta ja EU-tukipolitiikkaa, joista sitten siirryttiin lähemmäksi paikallistason toimintaa. Aiheista useimmiten ja pisimpään käsiteltiin yhteistyötä. Yhteistyössä käsiteltiin pääsääntöisesti viljelyä, koneita ja tuotantoa. Yhteistyön kehittäminen ja syventäminen kiinnostivat.

Maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden jatkojalostuksesta puhuttiin paljon

Jalostuksen paikallistason mahdollisuuksia ja nykytilaa käsiteltäessä todettiin varsinkin elintarvikejalostus haastavaksi, mutta ei mahdottomaksi. Jatkojalostettaviksi sopisivat parhaiten erikoiskasvit. Maataloustuotteiden jalostuksen ykkösaiheeksi nousi biokaasutuotanto. Biokaasusta toivottiin ratkaisua energia- ja lannoitetuotantoon.

Tilusjärjestelyistä toivottiin lisää tietoa ja toteuttamisselvityksiä. Vimpelissä ja Alajärvellä on jo tehty tilusjärjestelyjä, mutta niitä toivottiin lähes koko alueelle. Tilusjärjestelyillä pystytään hyödyntämään paremmin nykyiset isot koneet, sekä vähentämään tiellä ajamis-ta.

Nykyisen maataloustuotannon esittelyä kuluttajille mietittiin. Ratkaisuna voisivat olla esit-telytilat, joilla olisi vierailupäiviä. Lisäksi suunniteltiin some-tiedottamisen hyödyntämistä. Matkailun kehittämiseen oltiin valmiita ja mietittiin alueen mielenkiintoista historiaa. Kylien tarinat ovat mielenkiintoisia.

Maaseututoimenjohtaja Kuoppalan mukaan tilaisuuksien tuloksena tullaan järjestämään tilaisuudet tilusvaihdosta jo alkukesästä. Lisäksi maataloustuotannon esittely pyritään saamaan käyntiin mahdollisimman pian, joten vapaaehtoisten tilojen kartoitus on käynnistetty.


 

kategoriainfo2

JÄTÄ KOMMENTTI