Kullanmutkan alueelta uusi asuntoalue Alajärvelle

0
Järvi-Pohjanmaan tekninen lautakunta on virittelemäsä Alajärven kaupunginhallitukselle uuden asuntoalueen perustamissuunnitelmaa.

Uusin asuntoalue tultaisiin kaavoittamaan paikkakuntalaisille paremmin tutun Kullanmutkan alueelle,vanhan Hoiskontien varrelle. Alueella on jo muutamia yksityisten myymiä tontteja, joihin on noussut näyttävän kokoisia uudisrakennuksia.

Nyt kolme alueen maanomistajaa on valmis myymään kaupungille yhteensä yli 22 hehtaarin maa-alueen.

Alajärven kaupungin tulevaisuuteen tähtäävässä suunnitelmassa on yhtenä tavoitteena saada uusi asuntoalue käyttöön vuodeksi 2012.

Kyseisen alueen tonttimaan hankkimisen kokonaiskustannuksiksi on arvioitu noin 660000 euroa.

J-P:n tekniseltä lautakunnalta maanhankinta-asia etenee seuraavaksi Alajärven kaupunginhallitukselle.

kategoriainfo2

JÄTÄ KOMMENTTI