Linja-autoliikenteen kuljettaja väärinkäytti koululaisten matkakortteja ja puhalsi kunnilta tuhansia

1
Etelä-pohjanmaan poliisilaitoksen Alavuden tutkintaryhmän tutkittavana on ollut rikosasia, joka liittyy koululaiskuljetuksiin ja erityisesti koululaisten matkakorttien väärinkäyttämisiin. Asiasta tutkintapyynnön poliisille teki syksyllä 2011 Kuortaneen kunnan sivistystoimi.

Oy Matkahuolto Ab:n Seinäjoen toimipisteessä kiinnitettiin syksyllä 2011 huomiota siihen, että erään linja-liikennettä harjoittavan liikennöitsijän matkakorttiraporteissa oli ilmeisen perusteettomia koululaisten matkakorteilla tehtyjä matkakorttitapahtumia. Bussia koulumatkoihin käyttävillä koululaisilla on käytössään koulustaan saama Oy Matkahuolto Ab:n matkakortti, jolla tekevät leimauksen bussissa olevaan lukijalaitteeseen kyytiin noustessaan. Liikennöitsijän edustaja käy purkamassa lukijalaitteet pari kertaa kuukaudessa Oy Matkahuolto Ab:n Seinäjoen toimipisteessä, jolloin tiedot siirtyvät Oy Matkahuolto Ab:n ylläpitämään laskutustietokantaan. Laskutustietokantaan muodostuneiden tietojen perusteella Oy Matkahuolto Ab laskuttaa sopimukseen perustuen kyseisiä kuntia, joiden kanssa sopimus matkakortin käyttämisestä on tehty.

Kyseessä oleva esitutkinta liittyy Lapuan kaupungin ja Kuortaneen kunnan kanssa tehtyihin sopimuksiin.

Esitutkinnassa ollut tapaus liittyy noin kymmeneen koululaiseen, jotka ovat syyslukukaudella 2010 tai kevätlukukaudella 2011 kadottaneet matkakorttinsa. Löydettyään tällaisia matkakortteja busseista koululaisten jäljiltä, ei kuljettaja ole palauttanut löytämiään matkakortteja koululle, matkahuoltoon tai poliisin löytötavaratoimistoon, vaikka kortissa olevan numeron tai oppilaan kortin takapuolelle kirjoittaman nimen perusteella kortin omistaja olisi ollut selvitettävissä. Kuljettaja on löytämillään matkakorteilla alkanut leimailemaan itse perusteettomia leimauksia bussinsa lukijalaitteeseen. Nämä perusteettomat leimaukset ovat sitten edellä kuvatussa menettelyssä siirtyneet matkahuollon laskutustietokantaan ja edelleen aiheuttaneet vastaavalla määrällä perusteetonta laskutusta edellä mainituille kunnille. Itse oppilaille ei ole aiheutunut menettelyssä vahinkoa kyyditysten ollessa heille maksutonta, ellei sellaiseksi katsota uuden matkakortin hankkimisesta aiheutunutta pientä itselle jäänyttä kuluerää. Eräänkin oppilaan kadottamalla matkakortilla oli kyseinen kuljettaja tehnyt perusteettomia leimauksia lähes 6.000 euron edestä.

Kyseinen kuljettaja on esitutkinnassa myöntänyt menettelyn ja korostanut sitä, että on toiminut asiassa täysin yksin ilman että muut liikenneyhtiön kuljettajat olisivat olleet asiasta tietoisia. Kuljettaja on yli 60-vuotias mieshenkilö, joka on samalla kyseisen liikenneyhtiön vähemmistöosakas sekä hallituksen jäsen. Asian tultua ilmi, on hän korvannut aiheuttamansa vahingot Oy Matkahuolto AB:lle, joka on edelleen palauttanut perusteettomasti laskutetun osuuden Lapuan kaupungille ja Kuortaneen kunnalle. Menettelyllä aiheutettu vahinko on ollut Lapuan kaupungin osalta lähes 9.000 euroa ja Kuortaneen kunnan osalta n. 4.500 euroa. Asiasta on aiheutunut myös Oy Matkahuolto AB:lle huomattavat selvittelykulut. Esitutkinnassa kuullut lapset sekä heidän vanhempansa ovat pitäneet kuljettajan menettelyä moitittavana senkin vuoksi, että on tuttuna kuljettajana pettänyt lasten luottamuksen. Oy Matkahuolto Ab:n edustajana asiassa toiminut juristi piti tapausta poikkeuksellisena. Hänen tiedossaan on vain yksi vastaava tapaus, joka on ollut oikeuskäsittelyssä Kymenlaakson käräjäoikeudessa syyskuussa 2011.

Asiassa tullee sovellettavaksi törkeää petosta tai törkeää avustuspetosta koskevat säännökset sekä lisäksi löytötavaran kavaltamista tai irtaimen omaisuuden luvatonta käyttämistä koskevat säännökset. Esitutkinnassa on sivuttu myös menettelyä, joissa kuljettaja on ottanut esimerkiksi matkan ajaksi koululaisen matkakortin haltuunsa perustellen asiaa lukijalaitteen teknisellä ongelmalla. Näissä tapauksissa kuljettaja on luvannut itse leimata koululaisen matkan kyydin aikana kunhan lukijalaite toimisi. Näissä tapauksissa kuljettaja on palauttanut matkakortin koululaiselle. Asian esitutkinta on valmistunut ja se siirretään syyteharkintaan.

AA-Oulu_190618

1 KOMMENTTI

  1. Jäi vähän epäselväksi, mitä hyötyä kuljettaja tuolla touhullaan tavoitteli? Eikö bussikuskien omat matkat ole ilmaisia luonnostaan? Yrittikö höylätä yritykselle (jonka osakas oli) mahdollisimman paljon rahaa tekaistuilla koululaismatkoilla? Kaikkea ne keksii…

JÄTÄ KOMMENTTI