Sekä työmatkailijat että turistit hyötyvät uusista junayhteyksistä

0
Laajennetut sekä työ- ja opiskelumatkailun kannalta korjatut aikataulut Seinäjoelle Ähtäristä ja Alavudelta astuvat voimaan joulukuun puolivälissä tänä vuonna. Kalusto on sama kuin tähänkin asti (JS/jpnews.fi)

Teksti ja kuvat: Jouko Siirilä/J-Pnews sekä E-P:n liitto

Lähijunaliikenteen tarjontaan välillä Seinäjoki–Alavus–Ähtäri on tulossa joulukuun puolivälistä alkaen merkittävää lisäystä. Yhteyksiä kehitettäessä on nyt otettu huomioon sekä työssä että opiskelelemassa Seinäjoella käyvien tarve päästä illaksi kotiin. Myös turistien pääsy pääradalta Tuurin kauppakeskukseen ja Ähtärin eläinpuiston helpottuu. 

Liikenne- ja viestintäministeriö sekä VR-Yhtymä ovat sopineet ostoliikennesopimuksella toteutettavasta junaliikenteestä vuodelle 2020. Uusi sopimus lisää lähiliikenteen junavuoroja pilottikokeiluissa kolmessa maakunnassa.

Etelä-Pohjanmaalla vuorotarjontaa kehitetään erityisesti Seinäjoki–Alavus–Ähtäri-välillä palvelemaan muun muassa työmatka- ja matkailuliikennettä aikataulurakennetta muuttamalla. Arkiaamuihin sekä viikonloppuihin on luvassa kaksi uutta vuoroa.

Junaliikennekokeilun kalusto- ja liikennöintikustannuksista vastaavat kokonaisuudessaan liikenne- ja viestintäministeriö sekä VR, korostaa vs. suunnittelupäällikkö Markus Erkkilä. Kunnille tästä pilottihankkeesta ei siis tule lisäkustannuksia.

Etelä-Pohjanmaan liiton vs. suunnittelujohtaja Markus Erkkilä on lopputulokseen tyytyväinen.

– Etelä-Pohjanmaalla tavoiteltiin pilotoinnissa erityisesti laatua tärkeimpiin liikennöintiajankohtiin. Näissä tavoitteissa myös onnistuimme, Erkkilä iloitsee.

Nykyinen junakalusto jatkaa pilottihankkeessa

Valtio sitoutuu ostamaan VR:ltä junaliikennettä 1.1.– 31.12.2020 välisenä aikana. Sopimuksessa on mukana jatkomahdollisuus, joka antaa osapuolille mahdollisuuden jatkaa sopimuksen voimassaoloa tässä vaiheessa aina 19. kesäkuuta 2022 saakka.

Erkkilän mukaan junavuorot hoidetaan jatkossa samankaltaisella dieselkalustolla, kuin viime vuosina tähänkin asti. Tärkeätä on, että kunnat panostaisivat junavuorojen lisääntymisen ja järkiperäistymiseen markkinointiin työmatkailijoille ja opiskelijoille.

Oma lukunsa on junalippujen ostojen kontrollointi. VR ja kunnat tiedostavat myös seuraukset siitä, että konduktöörejä ei ole lähijunissa ole enää ollut viiteen vuoteen. Tänä aikana osa matkoista jää kirjautumatta, joka taas omalta osaltaan horjuttaa mahdollisuuksi kehittää palveluja.

Tulevan vuoden 2020 aikana kuntien on siis syytä korostaa myös sitä, että ostamaton junalippu on myös kirjaantumaton suorite, joka puolestaan vaikuttaa siihen, miten junaliikenne kehittyy vuosina 2021 – 2022 sekä etenkin näiden vuosien jälkeen.

Lähijuna halutaan nimetä ”Pandalinoksi”

Kaupunginjohtaja Pienimäki haluaisi brändätä Seinäjoelta Ähtäriin kulkevan junayhteyden ”Pandalinoksi”. Junayhteyksiä tullaan korjaamaan työmatkailun ohella huomioimaan myös  Seinäjoen kautta Tuuriin ja Ähtäriin tulevien turistien tarpeet.

Alavuden ja Ähtärin kaupunginjohtajat Pekka Ala-Mäenpää ja Jarmo Pienimäki ovat mielissään junaliikennekokeilun käynnistymisestä, ja haluavat kiittää kaikkia toimijoita, jotka ovat osaltansa myötävaikuttaneet Seinäjoki-Ähtäri-välin pääsemisestä kokeilualueeksi lisävuoroineen ja järkevöityneine aikatauluineen.

– Uuden aikataulukauden myötä erityisesti opiskelijat, työmatkapendelöijät ja matkailijat saavat sekä aamulla että iltapäivällä ja illalla paremmin tarpeitansa vastaavat junayhteydet käyttöönsä. Toivon ja uskon vilpittömästi, että nämä huomattavat parannukset aikatauluissa näkyvät myös tämän yhteysvälin matkustajamäärien kasvussa, sanoo Pienimäki.

Seuraavaksi Etelä-Pohjanmaan liiton, Alavuden, Seinäjoen ja Ähtärin kaupungin edustavat suuntaavat tapaamaan VR:n edustajia tavoitteenaan yhteysvälin junien nimeämiseksi ”Pandalinoiksi”. Esikuvana ovat tällöin VR:n pääradoilla liikennöivät nopeimmat Pendolino-junat.

– Pandalino-nimen käyttäminen markkinoinnissa lisäisi yhteysvälin raideliikenteen tunnettavuutta ja toisi esille alueen matkailukohteiden hyvää saavutettavuutta raiteilla, Pienimäki lisää.

Pekka Ala-Mäenpään mukaan uusi ostosopimus lisää vuoroja ja parantaa aikatauluja eli tiivistetysti lisää laatua.

– Tämä parantaa ostos- ja matkailupalvelujen asiointia alueella sekä kehittää myös työmatka- ja opiskelijaliikenteen mahdollisuuksia. Toivottavasti alueen asukkaat hyödyntävät mahdollisuuksia aiempaa enemmän jatkossa, sanoo Ala-Mäenpää.

Uudet aikataulut joulukuun puolivälistä alkaen

Seinäjoki–Alavus–Ähtäri-välille tulee kaksi uutta junavuoroa arkiaamuihin, viikonlopulle lisätään vuoroja sekä aikataulurakennetta hieman muutetaan. Työmatkalaisia palvelee erityisesti Ähtäristä klo 6.35 lähtevä vuoro, joka on Seinäjoella klo 7.29, sekä klo 16.52 Seinäjoelta takaisinpäin lähtevä vuoro. Uudet junavuorot aloittavat liikennöinnin jo tämän vuoden lopulla, joulukuun 15. päivänä.

Markus Erkkilä huomauttaa, että uusittu ostosopimus on vasta lähtölaukaus alueen junaliikenteen kehittämiseen.

– Tällä päätöksellä saamme vakaan alustan junaliikenteen kehittämiseen. Nyt pallo on meillä ja VR:llä. Seuraavaksi laitetaan panoksia yhteysvälin tunnettuuden lisäämiseen, asemanseutujen kehittämiseen matkaketjujen näkökulmasta sekä lippujärjestelmien ja lippujen kontrolloinnin jatkojalostamiseen, hän jatkaa.

VR sekä Ähtäri ja Alavus kiinnittävät jatkossa jälleen huomiota myös pilottikokeilun varrella olevien vanhojen asemiensa miljööseen ja seisakkeiden kunnossapitoon. Mitä se tarkoittaa jatkossa, se jää nähtäväksi. (JS/jpnews.fi)

Junavuorot välillä Seinäjoki–Alavus–Ähtäri–Jyväskylä 15.12.2019 alkaen

Pysähdyspaikat: Jyväskylä, Petäjävesi, Keuruu, Haapamäki, Pihlajavesi, Myllymäki, Eläinpuisto-Zoo, Ähtäri, Tuuri, Alavus, Seinäjoki.

480 Seinäjoki 05:25 Ähtäri 06:19 72 M-P
481 Jyväskylä 12:23 Seinäjoki 15:02 195 M-S
482 Seinäjoki 09:12 Jyväskylä 11:52 195 M-S
485 Jyväskylä 19:47 Seinäjoki 22:27 195 M-S
486 Seinäjoki 16:52 Jyväskylä 19:32 195 M-S
487 Ähtäri 00:13 Seinäjoki 01:07 72 M, L
488 Seinäjoki 23:14 Ähtäri 00:07 72 P, S
489 Ähtäri 06:35 Seinäjoki 07:29 72 M-P

 


 

kategoriainfo2

JÄTÄ KOMMENTTI