Sisäministeri Räsänen: Hyvinkään tapahtumat selvitetään perusteellisesti

0
Sisäministeri Päivi Räsäsen mukaan Hyvinkään lauantainen ampumatapaus selvitetään perusteellisesti ja selvitysten tulokset otetaan huomioon sekä aselain uudistushankkeessa että poliisin ohjeistuksessa.

– Vaikkei tapahtunutta voida muuttaa, on kaikki mahdollinen tehtävä, jotta voitaisiin vastaisuudessa ehkäistä tällaisia tapahtumia ja toimia vastaavissa tilanteissa turvallisuutta lisäävällä tavalla, Räsänen toteaa.

Sisäministeriön laajennettu johtoryhmä kokoontui tänään käsittelemään Hyvinkään ampumatapausta. Johtoryhmä sai alustavan katsauksen tilanteen poliisitoiminnallisista ja tutkinnallisista havainnoista. Lisäksi johtoryhmässä keskusteltiin jatkotoimenpiteistä.

– Suomessa poliisitoiminta perustuu siihen, että jokainen poliisipartio osaa ja voi aloittaa toimenpiteet kaikissa tilanteissa odottamatta lisävoimia ja erikoisryhmiä. Tähän on koulutuksessa erityisesti panostettu. Hyvinkäällä poliisipartio oli paikalla alle minuutissa ja toiminta alkoi heti.

– Lisäksi poliisissa on alueellisia vaativien tilanteiden hoitamiseen erikoistuneita ryhmiä. Tämä järjestely nopeuttaa muiden erikoisryhmien paikalle saapumista. Hyvinkäällä paikalle saapui nopeasti lisävoimia Etelä-Suomen alueelta. Poliiseja oli paikalla lopulta kaikkiaan noin 50, Räsänen toteaa.

Ministeri Räsänen on erittäin huolestunut Hyvinkäällä loukkaantuneen poliisin tilasta. Hän oli työharjoittelussa. Harjoittelijat nimitetään määräaikaiseen nuoremman konstaapelin virkasuhteeseen ja heidän tehtäviinsä kuuluvat lähtökohtaisesti kaikki poliisin yleisen järjestyksen ja turvallisuuden tehtävät kokeneemman poliisimiehen opastuksessa, kuten tässäkin tilanteessa tapahtui.

– Jos tehtävä tiedetään etukäteen vaaralliseksi, harjoittelijaa ei työturvallisuuslainsäädännön nojalla saa laittaa tällaiselle tehtävälle, ellei hän ole saanut siihen koulutusta. Hyvinkäällä loukkaantunut poliisi oli hyvin lähellä tapahtumapaikkaa.

– Poliisityöhön liittyy valitettavasti aina yllätyksellisyyttä, jota ei kaikissa tilanteissa voida välttää. Hyvinkään tapauksessa paikalla olisi ensimmäisenä voinut olla myös sairaanhoidon tai pelastustoimen henkilöstöä. Tästä syystä onkin erittäin tärkeää, että eri viranomaiset varautuvat ja harjoittelevat vaativien tilanteiden hoitoa yhdessä.

– Hyvinkään tapauksen osalta toiminnan alkamiseen liittyneet olosuhteet ja tapahtumat selviävät tutkinnan edetessä, Räsänen toteaa.

Aselain uudistushankkeessa käydään aseiden säilyttämistä koskevat säännökset läpi

Ministeri Räsänen asetti huhtikuussa ampuma-aselain toisen vaiheen uudistamishankkeen. Hankkeessa käydään läpi myös ampuma-aseiden säilyttämistä koskevia perusvaatimuksia ja arvioidaan, miten ampuma-aseiden säilytysturvallisuutta voitaisiin parantaa. Hankkeen toimikausi on 25.4.2012- 31.12.2013.

– Nykyiset aseiden säilyttämistä koskevat säännökset kaipaavat aikaisempien selvitysten perusteella joiltain osin tarkentamista. Hyvinkään tapahtumista aikanaan saatava selvitys huomioidaan aselain uudistamishankkeessa. Säilyttämissäännöksiä käydään läpi tulevan kesän ja syksyn aikana, Räsänen painottaa.

Kyky-FIN20_210118

JÄTÄ KOMMENTTI