Sisäministeriö tiedottaa | Muun muassa biometriset oleskelulupakortit käyttöön ensi vuoden alusta

0
Rahapelitoiminnassa siirrytään lakisääteiseen yksinoikeusjärjestelmään vuoden 2012 alusta.

Rahapelitoimintaa saavat harjoittaa vain Veikkaus Oy, Raha-automaattiyhdistys ja Fintoto Oy. Kullakin rahapeliyhteisöllä on oikeus välittää toimialueeseensa kuuluvia rahapelejä myös sähköisesti ja toimeenpanna myös toimialueeseensa kuuluvia virtuaaliympäristössä toimeenpantavia rahapelejä. Hevoskohteisia rahapelejä saa jatkossa toimeenpanna vain Fintoto Oy.

Samanaikaisesti astuvat voimaan rahapelitoimintaa koskevat asetukset. Muutoksina aiempaan Raha-automaattiyhdistyksellä on lupa perustaa Suomeen toinen kasino sekä lisätä raha-automaattiensa määrän 22 500 automaattiin nykyisen 20 000 automaatin sijasta.

Biometriset oleskelulupakortit käyttöön

Biometriset oleskelulupakortit otetaan käyttöön vuoden alusta. Oleskelulupakortin sirulle sisällytetään biometrisinä tunnisteina kasvokuva ja kaksi sormenjälkikuvaa. Kaikilta oleskelulupaa hakevilta otetaan jatkossa hakemusta jätettäessä sormenjäljet, jotka talletetaan ulkomaalaisrekisteriin. Oleskelulupahakemuksen voi siis jatkossa jättää vain hakija itse.

EU:n erityisosaajadirektiivin vaatimat muutokset ulkomaalaislakiin tulevat voimaan tammikuun alusta. Erityisosaajalle voidaan jatkossa myöntää ns. EU:n sininen kortti. Oleskeluluvan myöntäminen edellyttää, että henkilöllä on vähintään vuoden pituinen työsuhde erityispätevyyttä vaativaan työhön ja työstä maksetaan keskimääräistä korkeampaa palkkaa.

Kotouttamisasiat työ- ja elinkeinoministeriöön

Vastuu maahanmuuttajien kotouttamistoimista siirtyy vuoden vaihteessa sisäasiainministeriöstä työ- ja elinkeinoministeriöön. Muutoksen myötä työ- ja elinkeinoministeriöön siirtyy 16 henkilöä sisäasiainministeriön maahanmuutto-osastolta. Kotouttamisasioiden siirto työ- ja elinkeinoministeriöön on osa hallitusohjelmaa. Muutoksen myötä kotouttaminen liitetään vahvemmin osaksi työllistymiskysymyksiä.

Asetus lääkärin ilmoitusvelvollisuudesta voimaan

Valtioneuvoston asetus lääkärien ilmoitusvelvollisuudesta ja terveydenhuollon ammattihenkilön ilmoitusoikeudesta astuu voimaan tammikuussa. Asetuksella täydennetään kesäkuussa voimaantullutta ampuma-aselakia, jonka mukaan lääkärillä on velvollisuus ja muulla terveydenhuollon henkilöstöllä oikeus tehdä poliisille ilmoitus henkilöstä, jonka katsoo olevan sopimaton pitämään hallussaan asetta. Asetuksessa määritellään ilmoitusmenettely ja ilmoituksen sisältö.

Oikeusministeriön valmisteleman uuden pysäköinninvalvontalain voimaantullessa sisäministeriö on muuttanut asetustaan pysäköintivirhemaksuista. Uuden asetuksen mukaan kunnat voivat edelleen esittää kerran vuodessa sisäministeriölle oman alueensa pysäköintivirhemaksun korottamista. Korotusesitys tulee kuitenkin tehdä tammikuun loppuun mennessä aiemman kesäkuun sijasta. Sisäministeriö päättää korotuksista pyydettyään lausunnon alueen poliisilaitokselta.

Poliisin ja Maahanmuuttoviraston maksuihin korotuksia

Maahanmuuttoviraston perimiin maksuihin tulee korotuksia vuoden vaihteessa. Ensimmäisen oleskeluluvan hakemuksen käsittelymaksua nousee 385 euroon. Ensimmäisen työntekijän oleskeluluvan hakemuksen käsittelymaksua nousee 440 euroon.

Poliisin lupamaksuihin tulee myös korotuksia. Henkilökortin hinta nousee 55 euroon ja passin hinta nousee 54 euroon. Poliisin myöntämän jatko-oleskeluluvan hinta nousee 145 euroon. Alaikäisen ja opiskelijan jatko-oleskeluluvan uusi hinta on 108 euroa.

Uusi asetus Rajavartiolaitoksen alueiden liikkumisrajoituksista ja -kielloista

Sisäministeriön asetuksella säädetään Rajavartiolaitoksen hallitsemaa tilaa tai aluetta koskevista liikkumisrajoituksista ja -kielloista. Tällaisia alueita ovat esimerkiksi ampumaradat ja -alueet, lentopaikat ja harjoitusalueet. Asetus tulee voimaan vuoden alussa. Rajoitukset ja kiellot ovat välttämättömiä Rajavartiolaitoksen toiminnan turvaamiseksi sekä ihmisten suojelemiseksi vaaroilta. Kielto- ja rajoitusalueet on rajattu mahdollisimman suppeasti eikä niillä pääsääntöisesti ole vaikutusta ihmisten arkeen.

AA-harkat18

JÄTÄ KOMMENTTI