SKAL |Liikkuva poliisi on liikenneturvallisuuden tae

0
Liikennepoliisia ollaan lakkauttamassa
SKAL vaatii liikkuvan poliisin säilyttämistä itsenäisenä valtakunnallisena yksikkönä. Ammattiliikenteen kannalta on välttämätöntä, että teillämme liikennettä valvoo erikoistunut, ammattitaitoinen yksikkö.

Kaavailtu liikkuvan poliisin lakkauttaminen ja tehtävien siirtäminen paikallispoliisille vähentäisi liikennevalvonnan määrää ja heikentäisi olennaisesti liikenneturvallisuutta. Jos liikkuvan poliisin henkilökunta siirtyy hoitamaan paikallispoliisin laajaa tehtäväkenttää, liikenteen valvonnan edellyttämä ammattitaito ja erityisosaaminen rapistuisivat vähitellen.

SKAL korostaa tarvetta lisätä raskaan liikenteen harmaan talouden torjuntaa. Liikkuva poliisi on hiljattain tehnyt näyttäviä valvontaiskuja muun muassa luvattoman liikenteen ja laittoman ulkomaisen kilpailun kitkemiseksi Suomesta. Tarvitaan entistä tiiviimpää liikkuvan poliisin ja Tullin yhteistyötä maahamme pyrkivän rikollisuuden ennaltaehkäisemiseksi. Näiden tehokkaiden toimien jatkaminen vaarantuu, jos liikkuvan poliisi lakkautetaan. Pelkona on, että tilanne teillä riistäytyy käsistä.

Ajonopeuksien valvonta automaattisilla nopeusvalvontalaitteilla hillitsee ylinopeuksia, mutta sillä ei kontrolloida kuljettajien ajo-oikeutta, ajokuntoa tai ajokaluston teknistä kuntoa. Suomen yli 450 000 tiekilometristä automaattinen nopeusvalvonta kattaa vain noin 3 000 kilometriä ja laitteista vastaa paikallispoliisi. On syytä arvioida mahdollisuutta keskittää kaikki liikenteen valvonta ja ennalta ehkäisevä liikenneturvallisuustyö liikkuvalle poliisille.

Erityistä ammattitaitoa tarvitaan raskaan liikenteen tienvarsitarkastuksissa. Ajoneuvojen kunnon ja kuorman kiinnitysten tarkistaminen mahdollisimman sujuvasti, pätevästi ja yhdenvertaisesti on ammattiliikenteen kannalta erittäin tärkeää. Tämä erityisosaaminen voidaan varmistaa parhaiten liikkuvan poliisin säilyttämisellä.

JÄTÄ KOMMENTTI