Soini satsaa tuulivoimaan

0
Jouni Hänninen
Järvi-Pohjanmaan perusturvajohtaja Rauni Lanamäki ( Kuvat: Jussi Paarvala/jpnews.fi)

SOINI

Jussi Paarvala

Soinin Kunnanvaltuusto päätti varata 50.000 euron lisämäärärahan tuulivoimayleiskaavan laatimiseen  ja tuulivoimahankkeensa eteenpäin viemiseksi.

Tämä tarkoittaa sitä, että Soini pyrkii päämäärään jolla saadaan paikkakunnalle kahdenkymmenen tuulivoimalan puisto. Tällä määrällä saataisiin kunnan lisäverotulona noin 270.000 euroa.

Valtuuston kokouksessa (18.06.) käsiteltiin myös vuoden 2011 talousarviota ja kuultiin perusturvajohtaja Rauni Lanamäkeä, joka totesi tulevaisuuden haasteina työvoiman saatavuuden ja rakenteiden tarkoituksenmukaisuuden.
Jatkuvat erikoissairaanhoidon kustannukset tuottavat päänvaivaa, kuten myös lääkärin saaminen kuntaan.

Järvi-Pohjanmaa sivistystoimenjohtaja Esa Kaunisto

Sivistystoimen Esa Kaunisto selvitti omaan hallintoalaansa liittyvää. Hän totesi Soini kirjaston tarjoavan hyvää palvelua kuntalaisille ja käyntien määrän edustavan Suomen mittakaavassa aivan huippua.

Teknisen toimen johtaja Jouni Hänninen puolestaan oli huolissaan kaukolämmön hukkaantumisesta, joka oli lisääntynyt keväällä.

Järvi-Pohjanman teknisen toimen johtaja Jouni Hänninen

Vapaa-aikatoimen johtajan virkaan valittiin  Paula Harjula.

Tarkistuslautakunnan puheenjohtaja Antti Laakso selitti arviointikertomusta ja totesi lopuksi yhteenvetona toiminnallisten tavoitteiden toteutuneen, mutta taloudellisten tavoitteiden ei. Hän toivoi myös, että yhteistyö Järvi-Pohjanmaa yhteistyöalueella kehittyisi entisestään.
Soinilla ei Laakson mukaan ole varaa tehdä negatiivisiä tilinpäätöksiä tulevaisuudessa.

Kokouksessa tarkasteltiin myös talousarvion toteutumista huhtikuun loppuun mennessä.

talvirenkaatmarkkina

JÄTÄ KOMMENTTI