Soinin kunnahallituksen päätökset 3.6.2019

0

Soinin kunnanhallitus päätti kokouksessaan 3.6. seuraavaa:

 • 74 Vanhainkoti Kotivaaran ilmalämpöpumput

Kotivaaraan ollaan hankkimassa kolme ilmalämpöpumppua ja sitä varten esitetään valtuustolle määrärahaa 6000 e.

 • 75 Kaavoituskatsaus 2019

Kaavoituskatsaus esitetään valtuuston hyväksyttäväksi. Katsaus sisältää voimassa olevat ja keskeneräiset kaavat Soinin kunnan alueella.

 • 76 Kotivaaran vuokrien tarkistus

Kunnanhallitus hyväksyi uudet Kotivaaran tehostetun palveluasumisen vuokrat. Yli 20 m2 kokoisen asunnon vuokra nousee 60 e/kk ja alle 20 m2 kokoisen asunnon 21 e/kk. Pääosin Kela korvaa vuokrien nousun asukkaille.

 • 77 Kunnanhallituksen edustajat yhtiökokouksissa ym. toimikaudella 1.6.2019-31.5.2021

Kunnanhallitus nimesti edustajat eri yhtiökokouksiin, toimikuntiin ja kaudelle 1.6.2019-31.5.2021.

 • 78 Vuoden 2018 tilinpäätös ja toimintakertomus

Kunnanhallitus merkitsi tiedokseen vuoden 2018 tilintarkastuskertomuksen ja esittää tilinpäätöksen valtuustolle.

 • 79 Vastine valitukseen/Tekninen ltk 7.3.2019 § 14/Yhteislupa kallion louhintaan ja murskaukseen

Kunnanhallitus toteaa lausuntonaan, että ympäristönsuojelulain ja maa-aineslain mukaiselle yhteisluvalle kallion louhintaan ja murskaukseen tilalla Saunavuori ei ole estettä. Alue on riittävän etäällä vapaa-ajan asunnosta eikä aiheuta kohtuutonta haittaa. Lupaehdoissa on myös tarkkaan määritetty vaadittavat toimenpiteet, jotta kaikki mahdollinen häiriö minimoidaan.

 • 80 Määräraha terveysaseman kiinteisiin kalusteisiin

Terveysasemalle on tulossa uusi hammashoitoyksikkö ja valtuustolle esitetään määrärahaa 11.500 e kiinteiden kalusteiden uusimiseen.

 • 81 Lohikoski tilan myyntitarjous

Kunnanhallitus antoi ohjeet Lohikoski tilan ostosta kunnalle. Alueella sijaitsee kunnan jätevesipumppaamo ja alue on kaavassa Yleisten rakennusten korttelialue.

 • 82 Henkilöstöraportti 2018

Henkilöstöraportti esitetään valtuuston hyväksyttäväksi. Soinin kunnalla on vuoden 2018 lopussa palveluksessa 98 henkilöä, joista vakinaisia 74. Sairauspoissaolojen määrä laski hieman ja oli 9,63 kalenteripäivää/henkilö

 • 83 Päätösten tiedottaminen kunnanhallitukselle

Lautakuntien ja viranhaltijoiden päätöksistä ei käytetty otto-oikeutta

 • 84 Vuokrasopimuksen irtisanominen/KiintOy Soinin Verstas

Hyväksyttiin Oiva Takala Ky:n tilojen irtisanomisilmoitus ns. Kalusteen hallista.

 • 85 Sopimus Vuorenmaan rinnealueesta ja toiminnoista

Kunnanhallitus hyväksyi Soinin kunnan ja Erämaan Elämyskeskus Oy:n välisen vuokrasopimuksen Vuorenmaan rinnealueen n. 15 ha:n maa-alueiden vuokrauksesta ja toiminnasta. Vuokra-aika on 10 vuotta 1.7.2019 lukien ja alue vuokrataan ympärivuotiseen käyttöön laskettelu- ja ravintolatoimintaa ja yleensä matkalutoimintaa varten. Hanketta oli esittelemässä taustayhtiön valtakirjalla Jorma Leppäniemi. Alueelle on tulossa rinnetoiminnan lisäksi monipuolista ympärivuotista matkailutoimintaa ja mm. asuntovaunualue.

Vastuu toiminnasta on yrittäjällä ellei työnjaosta erikseen sovita. Kunta vastaa siitä, että perusedellytykset rinnetoiminnan käynnistymiselle ovat olemassa ja muutoin vastaa sopimusaikana sopimushetkellä olevien rakennusten, laitteiden ym. sähkönkulutuksesta, maanvuokrista ym ja saa vuokraa 20-25  % hissiliiketoiminnan, välinevuokrauksen ja asuntovaunualueen liikevaihdosta.

 • 86 Etuosto-oikeuden käyttäminen tehdyissä kiinteistökaupoissa ja ilmoitusasiat

Merkittiin tiedoksi ilmoitusasioita ja kaupanvahvistuksia.

 • 87 Kunnanvaltuuston päätösten laillisuus ja täytäntöönpano / 1.4.2019 ja 13.5.2019

Valtuustojen 1.4. ja 13.5. päätökset todettiin lailliseksi.

 • 88 Eräitä tiedoksi merkittäviä asioita ym.

Todettiin, että Järvinet Oy:n ja Suupohjan seutupalvelukeskus Oy:n fuusiosta halutaan vielä lisäselvityksiä.

Päätettiin järjestää Soinin Luonto- ja erämessut jälleen tulevana vuonna. Messut pidetään vähintään kaksipäiväisinä  ensi vuoden elokuussa, 8.8.–9.8.2019.

Kesäsoinilaisten ilta pidetään to 27.6 klo 18 Yhteistalon/urheilukentän alueella.

Kunnanhallitus ei hae harkinnanvaraista rahoitusavustusta tänä vuonna.

Todettiin, että Soinin kunta liittyy Ähtärin Matkailu Oy:n jäseneksi. Todettiin, että yhteystyössä haettu Arpainen – the Identity of Suomenselkä’s Nature -hanke on saanut rahoituksen.

 • 89 Muut esille tulevat asiat

Todettiin, että Muovi-Sampo on toiminnassa kesäkaudella 2019.

Todettiin, että Kevalta on haettu rahoitusta hankkeelle Osaava ja osallistava Soini.

Perustavan_tuki_200219

JÄTÄ KOMMENTTI