Soinin kunnanhallituksen päätöksiä 10.12.

0
Soinin kunnantalo

Soinin kunnanhallitus päätti kokouksessaan 10.12. seuraavasti:

Eräät asunnon rakentamista/ostamista koskevat tukihakemukset

Kunnanhallitus totesi, että asunnon ostoon oli tullut vielä yksi hakemus. Kunnanhallitus myönsi siten rakentamisen tukea kahdelle hakijalle yhteensä 6520 e ja oston tukea kahdelle henkilölle yhteensä 8000e.

Kuusiolinna Terveys Oy:n osakkeiden myyntivaltuudet/osakkeiden myyminen 

Kunnanhallitus hyväksyi  sopimuksen siitä, että kunnan ja Pihlajalinnan Terveys Oy:n välistä aiesopimusta ns. sotekiinteistökaupoista ja osakkeiden myynnistä jatketaan  15.3.2019 saakka.

 Sote-rakennusten myynti ja maa-alueiden vuokraaminen

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy periaatekantanaan sen, että kunta voi myydä sotekiinteistöt tai osan niistä ja vuokrata tarvittavat maa-alueet.                       

Soinin kunnan ja Pihlajalinna Terveys Oy.n välinen aiesopimus  irtaimen kaupasta ja  ja maanvuokrasta

Hyväksyttiin , että kunnan ja Pihlajalinna Terveys Oy:n välinen aiesopimus sotekiinteistöjen myynnistä ja maanvuokrauksista  on voimassa 15.3.2019 saakka.             

 Mika ja Hanna Lindströmin poikkeamislupahakemus

Myönnettiin poikkeamislupa rantayleiskaavasta vapaa-ajan asunnon käyttötarkoituksen muuttamiseksi vakituiseksi asunnoksi.      

Keskuskeittiön mitoitus ja henkilöstöjärjestelyt

Merkittiin tiedoksi keskuskeittiöllä tehty mitoitus ja annettiin lupa ravitsemistyöntekijän toimen täyttämiseen.          

Kuraattorisopimus     

Valtuustolle esitetään, että Soinin kunnan ja Alajärven kaupungin välinen kuraattoripalvelujen ostamista koskeva sopimus irtisanotaan 1.1.2019 lukien ja samalla aloitetaan neuvottelut siitä, että sopimus päättyisi jo 31.7.2019.

Sidonnaisuuksien ilmoittaminen     

Sidonnaisuusilmoitukset viedään tiedoksi valtuustolle

169 §   Eräät tiedoksi merkittävät asiat ym

Merkittiin tiedoksi mm. Suomi.fi/Viestit palvelun käyttöönottoon liittyvä tilanne. Liitteessä erillinen tiedote asiasta.

170 §  Etuosto-oikeuden käyttäminen tehdyissä kiinteistökaupoissa ja ilmoitusasiat    

Hyväksyttiin.

Talousarvion 2019 hyväksyminen

Ylimääräisenä asiana tarkennettiin vielä v. 2019 talousarvioehdotusta. Yhdystien valtionosuudeksi on varmistunut 400.000, rakentamisen avustuksiin lisättiin 10.000 e ja tehtiin eräitä muita pieniä tarkistuksia.

Valtuusto kokoontuu 17.12.2018.

AA-SiiPe_180819

JÄTÄ KOMMENTTI