Soinin kunnanhallituksen päätöksiä

0

Kunnanhallitus päätti kokouksessaan 15.4. seuraavasti:

Lausunnon antaminen Puntari – Konttisuon turvetuotantoalueen ympäristöluvan lupamääräysten muuttamiseen/Lausunto hallinto-oikeudelle Vapo Oy:n valituksesta      

Vapo Oy hakee Puntari-Konttisuon turvetuotantoalueen pintavalutuskenttien lupaehtojen helpottamista. Soinin kunta on lausunnossaan sitä mieltä, että puhdistusvaatimuksissa tulee täyttää myönnetyn ympäristöluvan tasot, millä turvataan vesistöjen hyvä laatu. Soinissa on yli 500 kesämökkiä ja ne ovat tärkeä elinvoiman lähde.  Marjastiina Sorvali esitti, että elinkeinollisista syistä Vapo Oy:n vaatimukset hyväksyttäisiin ja koska veden laatu säilyisi tasokkaana helpotuksen jälkeenkin. Esitystä ei kannatettu.

Retkeilyreittien sopimukset ja maisematyölupaa koskevat maksut/rakennusvalvontataksan muuttamien         

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että rakennusvalvontataksaa muutetaan siten, että retkeilyreitin varressa tarvittavasta maisematyöluvasta ei peritä maksua, mikäli maanomistaja allekirjoittaa reitin käyttöä koskevan sopimuksen.

Pihlaanmäen asuntoalueen tonttien hinnoittelu

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että Pihlaanmäen alueen AR-tontin hinta olisi 5 e/m2. Kunnanhallitus toivoo, että alueelle suunniteltu rivitalohanke lähtisi liikkeelle.               

Ritva Paarvalan irtisanoutuminen luottamustoimista

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että Ritva Paarvalalle myönnetään ero Soinin kunnan luottamustoimista 1.7.2019 lukien paikkakunnalta pois muuton vuoksi. Valtuustoon nousee jäljellä olevaksi toimikaudeksi Ano Halla-aho. Uusi jäsen tulee valittavaksi mm.  kunnanhallitukseen ja sairaanhoitopiirin valtuustoon.         

Eräitä tiedoksi merkittäviä asioita ym.

Kunnanhallitus

-päätti puoltaa Isonkyrön kunnan liittämistä Etelä-Pohjanmaan maakuntaan
-itsenäisyyspäivän kunniamerkkiä anotaan 5 henkilölle
-vahvisti koulusihteerin työajaksi 15 h/viikko
-merkitsi tiedokseen, että Soinin kunta on mukana Kuntamarkkinoinnin SM-kilpailujen semifinaalissa

Etuosto-oikeuden käyttäminen tehdyissä kiinteistökaupoissa ja ilmoitusasiat       

-merkittiin tiedoksi

Kirjaston saama valtionavustus/ Koko Soini lukee –hanke

Soinin kunta on saanut valtionavustusta 22.000 e Suomi lukee –hankkeeseen, jolla pyritään eri tavoin edistämään soinilaisten lukuharrastusta. Kuntaosuus  5.500 e otetaan kirjaston nykyisistä määrärahoista.                  

Muut esille tulevat asiat                           

Ei muita asioita.

kategoriainfo2

JÄTÄ KOMMENTTI