Soinin kunnanhallituksen päätöksiä, melko lyhyesti

0
Soinin kunnantalo

KRAATTERIJÄRVEN GEOPARK -ESISELVITYSHANKKEESTA YM

Lappajärven kunta on saanut Aisapari ry:n kautta rahoituksen Kraatterijärven Geopark esiselvityshankkeelle. Kyseessä on koko Järviseudun aluetta koskeva yhteistyö ja kunnat ovat avainasemassa mahdollisen tulevan Unescon Geopark-statuksen hakemisessa. Esiselvityshankkeen vetäjinä toimivat Sari Kujala ja Heikki Mäkipää. He pyytävät päästä kertomaan hankkeesta kunnanhallitukselle.

Kunnanjohtaja Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen tiedon hankkeesta. Päätös Projektipäällikkö Sari Kujala esitteli Kraatterijärven Geopark esiselvityshanketta. Esiselvitysestä ei aiheudu kuluja Soinin kunnalle. Tavoitteena on lähivuosina saada Unescon myöntämä Geopark-status, joka mm. lisäisi alueen matkailijoita ja toisi uutta liiketoimintaa. Asia merkittiin tässä vaiheessa tiedoksi.

KUNNANJOHTAJASOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN/TARKENTAMINEN

Hyväksytty kunnanjohtajasopimus löytyy kunnan kotisivuilta kunnanvaltuuston pöytäkirjan 18.12.2017 liitteestä. Sopimuksessa todetaan mm., että vuosittaisen kehityskeskustelun yhteydessä arvioidaan kunnanjohtajan palkkauksen taso ja samassa yhteydessä kokonaispalkkaan lisätään KVTESn mukaiset yleiskorotukset. Palkkauksesta päättää kunnanhallitus.

Päätös Hyväksyttiin. Juha Viitasaari ei asianosaisena osallistunut päätöksentekoon.

ERÄITÄ TIEDOKSI MERKITTÄVIÄ ASIOITA YM.

Työllisyysrahasto on 24.1.2019 määrännyt Soinin kunnalle työttömyysturvan osamaksua 2145,55 e. Kunnanhallitus on antanut asiasta vastineensa 25.9.2018, mutta se ei muuttanut päätösesitystä.

Maria Yli-Sikkilä on valittu teknisen toimen toimistosihteerin sijaiseksi ajalle 21.1-28.6.2019. Maria Yli-Sikkilä on jättänyt kunnalle ilmoituksen sivutoimesta eli hän hoitaa oman perheyrityksen reskontraa. Tämän työn hoitamiseen ei käytetä Soinin kunnan työaikaa.

Kunnanhallitukselle annetaan lisäksi tietoa ajankohtaisista asioista, mm. teknisen toimen virkajärjestelyistä, Lauttosen rivitalohankkeen etenemisestä, elämysportaiden hankehausta ja näkötornin hankinnasta.

Päätös
Hyväksyttiin ja merkittiin tiedoksi.

Todettiin, että Pentti Honkola on virkavapaalla 31.5.2019 saakka. Vs. teknisenä johtajana toimii Sami Sironen ja vs. rakennustarkastaja/ ympäristösihteerinä toimii 80 % työajalla Kristian Keisala. Ympäristötoimen palveluita ostetaan tarpeen mukaan.

Lauttosen rivitalohanke on suunnitteilla ja lisää ostajaehdokkaita tarvitaan. Lisäksi kunnanhallitus antoi kunnanjohtajalle ohjeet myynnissä olevan tornirakennelman ostoon. Torni tulisi näkötorniksi Vuorenmaan alueelle.

IMAGOTUET 2019

Vuoden 2019 talousarvioon sisältyy määrärahat ns. elinvoimapaketteihin, joita ovat – tuki oman asunnon ostajille/rakentajille, 40 e/m2, max 100 m2/ 4000 e – vauvaraha 1500 e (maksetaan kolmen vuoden aikana 500 e/vuosi v. 2019 syntyneille) -opiskelijatuki 200 e/lukuvuosi -muuttajapaketti, sisältäen tervetulokirjeet, 20 euron Soini-setelin ja tutustumiskortin kuntosalille.

Vuoden 2018 tukien hakuperusteet olivat seuraavat

Asunnon ostajan ja rakentajan palkkio: Tuen suuruus määräytyy kiinteistön koon mukaisesti. Kunta palkitsee Soinista asunnon ostavan tai Soiniin asunnon rakentavan 40 eurolla jokaiselta neliöltä aina 100 neliömetriin saakka. Näin ollen palkkio voi olla jopa 4000 euroa.

Tuen toimintamalli on pyritty rakentamaan mahdollisimman yksinkertaiseksi. Kohteeksi käyvät niin uudet rakennuskohteet, mutta myös vanhat remontoitavaksi hankittavat asunnot. Tukea voivat saada vain yksityishenkilöt omaan asumiskäyttöön rakennettavasta tai ostettavasta vakituisesta asunnosta.

Ehtona tuen saamiselle on, että hakijan kotiosoite on kiinteistöllä 1.1.2020. Tuki on veronalaista tuloa ja sitä saavat niin vanhat kuin uudet soinilaiset. Etua haetaan kunnasta ja se maksetaan rakennustarkastajan tekemän loppukatselmuksen jälkeen. Viime kädessä tuen myöntämisestä päättää kunnanhallitus. Tukea on haettava 31.10.2019 mennessä.

Vauvaraha: Vauvaraha on päätetty nostaa 1500 euroon. Jokainen syntynyt soinilainen saa näin ollen kolmena ensimmäisenä elinvuotenaan 500 euroa vuosittain olettaen, että he asuvat edelleen paikkakunnalla vuoden alussa. Vauvaraha koskee vuoden 2019 alusta ja sen jälkeen syntyneitä.

Opiskelijoiden tuki: Soinilaisilla opiskelijoilla on mahdollisuus 200 euron tukeen. Opiskelijoiden tuki koskee yli 18-vuotiaita ammattikorkeakoulujen tai yliopistojen korkeakoulututkintoon johtavassa koulutuksessa opiskelevia. Tuki tulee hakea lukuvuosittain syksyllä 31.10 mennessä ja se maksetaan alkuvuodesta edellyttäen, että hakijan kotikunta on 1.1.2020 Soinissa.

Vuodelta 2018 maksettiin -opiskelijatukea 18 henkilölle yhteensä 3600 e -rakentamisen tukea maksettiin 2 perheelle yhteensä 6500 e ja oston tukea kahdelle perheelle 8000 e. Tukea on myönnetty kohteisiin, jossa loppukatselmus on tehty elinvoimapaketeista tehdyn hallituksen päätöksen jälkeen. -150 euron vauvaraha maksettiin 19 perheelle – muuttajapaketti toimitettiin kuntaan muuttaneille

Kunnanhallitus päättää jakaa elinvoimapaketit samoilla ehdoilla vuoden 2019 osalta kuin vuonna 2018.

AA-KaMa_270719

JÄTÄ KOMMENTTI