Vimpelin kunnanhallituksen päätöksiä

0
Vimpelin Saarikenttä ja kunnantalo

Vimpelin kunnanhallitus päätti kokouksessaa maanantaina 10.12. seuraavasti:

Kunnanjohtajan virka

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että

1) valtuusto suorittaa virkavaalin ja valitsee eniten ääniä saaneen henkilön Vimpelin kunnanjohtajaksi 1.1.2019 lukien tai sopimuksen mukaan

2) Kunnanjohtajan koeaika on 6 kk

3) valinta on ehdollinen kunnes valittu esittää hyväksyttävän lääkärintodistuksen terveydentilastaan

4) valtuuttaa kunnanhallituksen valmistelemaan valitun kunnanjohtajan kanssa tehtävän johtajasopimuksen, joka tulee erikseen kunnan osalta valtuuston hyväksyttäväksi.

Hyväksyttiin.

Talousarvio 2019 ja talous- ja toimintasuunnitelma vuodelle 2020 – 2021

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto hyväksyy vuoden 2019 talousarvion ja taloussuunnitelman vuosille 2020 – 2021 esityksen mukaisesti (oheismateriaali).

Hyväksyttiin.

Talousarviopoikkeamat 2018, investoinnit, tekninen toimi

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että vuoden 2018 talousarviopoikkeamat (lisäykset ja vähennykset kohteittain) investointien osalta hyväksytään teknisen lautakunnan esitysten mukaisina.

Lisämäärärahan tarve on 11 000 euroa. Tarvittaessa investointiylitykset katetaan lainanotolla.

Hyväksyttiin.

Hyvinvointikertomus 2018

Kunnanhallitus esittää hyvinvointikertomuksen vuodelta 2018 kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi.

Hyväksyttiin.

Elinkeinostrategia vv. 2019 – 2021 

Kunnanhallitus esittää elinkeinostrategian vv. 2019 – 2021 kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi.

Hyväksyttiin.

Oppilasesitykset alueelliselle maanpuolustuskurssille nro LSSAVI 26/2019 6.-10.5.2019 Härmän Kuntokeskuksessa

Kunnanhallitus päättää esittää alueelliselle maanpuolustuskurssille oppilasesityksenä tekninen johtaja Ville Karjalainen ja kunnanvaltuuston I varapuheenjohtaja Yrjö Koivukosken.

Hyväksyttiin.

———–

AA-KaMa_270719

JÄTÄ KOMMENTTI