Vimpelin Rantakylän ja Sääksjärven koulut auki viimeistä lukuvuotta ?

0
Vimpelin Rantakylän koulu (Vimpelin kunta)
Vimpelin Rantakylän koulu (Vimpelin kunta)
Vimpelin kunnanhallitus istui juuri hetki sitten päättämään esityksiään kunnanvaltuustolle . Kokouksessa käydään läpi monelta kohtaa Vimpelin kunnan talouden tasapainottamisohjelmaa ja siihen liittyviä säästöesityksiä.

Sivistyslautakunta esittää Rantakylän ja Sääksjärven koulujen lakkauttamista

Järvi-Pohjanmaan sivistyslautakunta on esittänyt kokouksessaan 28.10.2014 Rantakylän ja Sääksjärven koulujen lakkauttamista 1.8.2015 lukien. Tämän johdosta sivistyslautakunnan vuoden 2015 talousarvioesitykseen sisältyy määrärahat kyseisille koululle vain 31.7.2015 saakka.

Vimpelin kunnanvaltuusto on edellyttänyt vuoden 2015 talousarviota laadittaessa kaikilta lautakunnilta, että kustannukset säilyvät vuoden 2014 talousarvion mukaisella tasolla. Myös kunnanhallituksen asettama talouden tasapainottamistoimikunta on talouden tasapainottamistoimia käsitellessään 20.10.2014 päättänyt esittää yhtenä säästötavoitteena mainittujen koulujen lakkauttamista 1.8.2015 lukien.

Vimpelin kunnan taloudellinen tila on heikentynyt niin, että vuoden 2013 tilinpäätöksessä taseen kertynyt alijäämä on noin 3,37 miljoonaa euroa. Myös vuoden 2014 taloudellinen tulos tullee jäämään alijäämäiseksi, mikä kasvattaisi kertynyttä alijäämää. Tässä tilanteessa, ja kuntalain säännösten mukaan talouden tasapainottamisvelvoitteesta, Vimpelin kunnan on välttämättä saatava aikaan kustannussäästöjä. Nyt esillä oleva kouluverkkomuutos on yksi ja ehkä merkittävin kustannussäästöjä tuova muutos.

Vimpelin kunnanjohtaja esittää tänään kokoustavalle kunnanhallitus, että se päättää Vimpelin kunnan talouden tasapainottamiseen liittyen:

– että Rantakylän ja Sääksjärven koulujen ylläpitomäärärahat varataan vain ajalle 1.1-31.7.2015, sivistyslautakunnan esityksen mukaisesti.

– että sivistyslautakunnan esityksen mukaisesti Rantakylän ja Sääksjärven koulujen toiminta lakkaa 1.8.2015, josta lukien toiminta siirtyy Aapiskujan koululle.

SoininApteekkiOrion1_19

JÄTÄ KOMMENTTI