Virtain kaupunginhallitus päätti 18.5. seuraavasti

0
Samassa "laivassa" ollaan... (Kuva: Virrat kaupunki)

Virtain kaupunginhallituksen päätöksiä 18.5.2020

 

Muutos vuoden 2020 käyttötalouden valtionosuuksiin

Kaupunginhallitus merkitsi muutospäätöksen kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta ja veroperustemuutosten korvauksesta vuonna 2020 tiedoksi ja päätti, että oikaisun hakemiseen ei ole tarvetta.

Yhtenäiskoulun investointilainan hyväksyminen

Kaupunginhallitus päätti nostaa yhtenäiskouluhankkeen rahoittamista varten Kuntarahoituksen tarjouksen mukaisesti pääomaltaan 5.000.000 euron lainan kiinteällä 0,250%-yksikön korolla (10 vuoden kiinteä korko). Laina nostetaan Vihreänä rahoituksena.

Lopullinen korkotaso määräytyy lainan nostohetken korkotason mukaan.

Vaskiveden kyläyhdistys ry:n välirahoitusanomus Vaskiveden, Koronkylän ja Vaskuun valokuituhankkeiden toteuttamiseen

Vaskiveden kyläyhdistys ry on suorittanut kaupungille välirahoituksen 8.4.2020. Kaupunginhallitus totesi asian ja päätti peruuttaa 16.03.2020 § 72 tekemänsä esityksen valtuustolle välirahoituksen ja lainatakauksen jatkoajasta.

Kuljetussopimusten optioiden käyttö / sopimusten allekirjoittamisen delegointi

Kaupunginhallitus päätti delegoida 30.3.2020 § 32 päätettyjen optiosopimusten allekirjoittamisen yhtenäiskoulun rehtorille.

Kuljetusoptioiden käyttö koulutoimessa / Liedenpohjan koulun ruokakuljetukset

Kaupunginhallitus hyväksyi sivistyslautakunnan esityksen option käyttämisestä Liedenpohjan koulun ruokakuljetusten osalta 31.7.2022 saakka. Kaupunginhallitus delegoi optiosopimuksen allekirjoittamisen yhtenäiskoulun rehtorille.

Koulukuljetusten tarjouspyyntö

Kaupunginhallitus merkitsi asian tiedoksi.

Virtain kaupungin tietotilinpäätös

Kaupunginhallitus merkitsi Virtain kaupungin tietotilinpäätöksen tiedoksi sekä antaa tietotilinpäätöksen tarkastuslautakunnalle tiedoksi.

Liittyminen Hansel Oy puitesopimukseen / Microsoft-käyttöoikeuksien jakelu -ja hallintapalvelut 2020-2023

Kaupunginhallitus päätti liittyä Hansel Oy:n järjestämään puitesopimukseen Microsoft-käyttöoikeuksien jakelun- ja hallintapalveluiden osalta sopimusajalle 2020-2023.

IT-asiantuntijan toimen täyttölupa

Kaupunginhallitus myönsi täyttöluvan IT-asiantuntijan toimelle 1.6.2020 alkaen.

Täyttölupa yritys- ja markkinointikoordinaattori

Kaupunginhallitus päättää myöntää täyttöluvan yritys- ja markkinointikoordinaattorin toimelle 1.8.2020 alkaen.

Kaupunginvaltuuston 11.5.2020 päätösten täytäntöönpano

Kaupunginhallitus päätti hankkia kuusi hyönteishotellia ja ohjaa osastot sekä liikelaitos Marttisen valitsemaan niille sopivat paikat. Lisäksi hallitus vastuutti teknisen toimen kartoittamaan sopivan niityn pääteiden varrelta luonnonkukkaniityksi.

Tiedoksi kaupungin viranomaisten pöytäkirjoja ja päätöksiä

Kaupunginhallitus merkitsi pöytäkirjat ja päätökset tiedoksi ja päättää, ettei se ota käsiteltäväkseen niihin liittyviä päätöksiä.

Ilmoitusasiat

Kaupunginhallitus merkitsi ilmoitusasiat tiedoksi.Lisäksi kaupunginhallitus päätti todeta Valtiovarainministeriön lausuntopyynnöstä henkilötunnuksen uudistamista pohtineen työryhmän loppuraportista seuraavaa:

Virtain kaupunki kiittää lausuntopyynnöstä ja lausuu esityksestä seuraavaa:

Virtain kaupunki ei pidä järkevänä toteuttaa henkilötunnuksen uudistamisen loppuraportin mukaisia toimia henkilötunnuksen uudistamisesta tällä hetkellä. Suomalainen henkilötunnusjärjestelmä on ollut edelläkävijänä ja monessa maassa on vasta viime vuosina luotu vastaavia järjestelmiä.

Uudistus vaatisi huomattavaa resurssia ja sen kustannukset rasittavat merkittävästi julkista taloutta niin kansallisella kuin paikallisella tasolla. Samoin elinkeinonharjoittajat ja kolmas sektori ylläpitävät erilaisia rekistereitä, joissa on tarpeen hyödyntää henkilötunnuksia. Myös näiltä vaadittaisiin ylimääräistä resurssia henkilötunnusten päivittämiseen.

Ottaen huomioon vallitsevan tilanteen, uudistuksen tuoman lisääntyvän työmäärän ja julkisen talouden paineet, näkee Virtain kaupunki, ettei uudistusta tulisi toteuttaa tai sen aikataulun tulisi olla riittävän pitkälle aikavälille suunniteltu.

Palkanhallintajärjestelmän versiotuen päättyminen / Monetra Pirkanmaan tarjouksen hyväksyminen

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä Monetra Pirkanmaa Oy:n tarjouksen järjestelmäpalvelusta sisältäen Personec F -palkanlaskentajärjestelmän, ESS7  -itseasiointijärjestelmän ja M2 -matkalaskujärjestelmän.

Tilannekatsaus Korona-ajan tehdyistä toimenpiteistä ja yhteistoimintamenettelyn käynnistäminen Virtain kaupungilla koronapandemian johdosta

Kaupunginhallitus merkitsee ajankohtaiskatsauksen tiedokseen ja ohjeisti jatkotoimissa.


 

Koronavirus-arkistotiedote 1_20

JÄTÄ KOMMENTTI