Ähtärin torin esiintymislava toteutetaan Kultainen kori-voittajaidean pohjalta

0
Voittajiksi kisassa selvisivät Oulun yliopiston teknisen tiedekunnan arkkitehtiosaston kasvatit Johan Jäsperlä, (vas.), Pyry Kuismin ja Kristian Paavilainen. Heidän työnsä nimi oli Kultainen kori. Nimi viittaa mytologiseen karhun syntytarinaan. (JS/jpnews.fi)
Oma artikkelimainoskamppis kevät2021

Teksti ja kuvat: Jouko Siirilä/J-Pnews

Ähtärin kaupunki julkisti marraskuussa korkeakouluopiskelijoille suunnatun kilpailun kiinteän esiintymislavan suunnittelemiseksi torialueelle. Voittajatyön tekijöiksi osoittautui töiden nimettömän arvioinnin jälkeen Oulun yliopiston teknisen tiedekunnan opiskelijakolmikko Pyry Kuismin, Kristian Paavilainen ja Johan Jäsperlä.

Heidän ehdotuksensa “Kultainen kori” lähtökohtana oli kansanmytologiaan perustuva tarina karhun synnystä, sen laskemisesta taivaalta kultaisessa korissa maan päälle.

Voittajatyön massiivisena runkona hirren asemasta on kilpailutöissä useastikin esiintynyt CLT-materiaali. Tuomaristo esittää, että rakentajina käytettäisiin koulutuskeskus Sedun opiskelijoita.

Tuomariston mukaan tukirakenteiltaan hirren sijasta CLT-liimapuurunkoinen ratkaisu on ensinnäkin teknisesti mahdollinen. ”Karhunkolo” on pesämäinen, mutta ei liian sulkeva. Sitä kiitettiin myös muotojen käytöstä ja siitä, että yhdistelmään on helppo laittaa esitystekniikka. Sen ylle oli piirretty karkaistu lasikate, joka antaa hyvän ja dramaattisen valon.

Toiseksi tulleen ehdotuksen “Hongat” tekijöiksi osoittautui Jaakko Viertiö Aalto-yliopistosta. Kolmanneksi tulleen ehdotuksen “Pesäkolo” tekijä  Tanja Yli-Kyyny opiskelee arkkitehtuuria puolestaan Tampereen teknillisessä yliopistossa.

Kilpailuun saatiin peräti 68 ehdotusta, joka oli kaupunginjohtaja Jarmo Pienimäen mukaan yli kaksikertainen määrä odotuksiin nähden. Myös Suomen Arkkitehtiliitto SAFA:a tuomaristossa edustanut Jukka Koivula piti osallistujamäärää sekä yllättävänä että tasollisesti ilahduttavan monipuolisena.

Suomen Arkkitehtiliitto SAFA:n nimeämä edustaja kilpailun tuomaristossa oli Jukka Koivula Raumalta. (JS/jpnews.fi)

CLT-rakenteet selvästi
suosituimpia kuin hirsi

Kaupungin tarkoituksena oli löytää ehdotus, joka elävöittäisi toria ja voisi toimia keskustan ja torialueen sekä tapahtumien keskipisteenä ja samalla pienimuotoisena vierailukohteena. Tehtävänannossa tuotiin esille Ähtäri pandakaupunkina, mutta myös metsän ja Suomen suurten alkuperäisten eläinten, kuten hirven ja karhun haluttiin tulevan näkyviin jollakin tavalla.

Tuomariston yleisarvostelussa todetaan rakennuspaikan olevan sekä neutraali että vaativa. Tasakattoiset laajat liikerakennukset torialueen ympärillä eivät tarjoa tukea eivätkä toisaalta rajoita ratkaisuja. Taustan puustoinen rinne tosin liittää katoksen luontoympäristöön. Joissakin ehdotuksissa oli saatu aukiolle puustolla ja pienillä aiheilla tilallista kiinnostavuutta.

”Tarinallisuus on ollut monen kilpailijan mielessä ehdotusta laadittaessa. Se miten eläinpuiston kontioista ja hirvistä tai tunnuseläimistä pandoista päästään katoksen rakenteisiin vaihteli: parhaimmillaan symboliikka kehittyi tunnelmaksi ja johti abstraktiin aiheen käsittelyyn”, totea tuomaristo loppulausunnossaan.

Massiivipuusuosituksista CLT-rakenteet olivat selvästi suositumpia kuin hirsi. Myös erilaiset kehärakenteet olivat yleisiä ja toimivia. Ehdotuksissa ei edellytetty rakennesuunnittelua.

Paikalle päässeistä palkituista kuvassa voittajakolmikon lisäksi Jaakko Vertiö (4. vas.) ja häntä avustanut Tuomas Ranta-aho Aalto-yliopistosta sekä Heimo Pirttimäki ja Jarmo Pienimäki kaupungin edustajina. Oikeassa reunassa kunniamaininnan saaneet Tino Toivonen ja Tuuli Loukola Oulun yliopistosta.(JS/jpnews.fi)

Usean ehdotuksen sääsuojausta
syytä parantaa

Arkkitehti Jukka Koivula mukaan tuomaristo antoi kritiikkiä useille moderneja ratkaisuja sisältäneille töille siitä, että aiheen  käsittelyä ”ei useinkaan rasittanut tietoisuus sään vaikutuksen rajoituksista”. Sama koski myös herkkyyttä ulkoiselle vahingonteolle.

– Monesti herkät sälemäiset tai massiivisetkin rakenteet saivat niukimman mahdollisen katteen. Useassa ehdotuksessa on kuitenkin mahdollista toteutusvaiheessa parantaa sääsuojaa kestävämmäksi, totesi Jukka Koivula palkintojen julkistustilaisuudessa hotelli Mesikämmenessä maanantaina 8. huhtikuuta.

Kilpailuun lähetettyjen ehdotusten arvioinnin suoritti tuomaristo, johon kuuluivat arkkitehdit Heikki Riihihuhta ja Jukka Koivula, professorit Ari Hynynen ja Katja Lähtinen sekä Ähtärin kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Heimo Pirttimäki, kaupunginjohtaja Jarmo Pienimäki, talousjohtaja Arja Väliaho sekä vapaa-aikatoimen johtaja Marika Puntala ja maankäyttöinsinööri Jussi Koivisto.

Tuomaristo suositteli loppulausunnossaan jatkosuunnittelua ja toteuttamista voittaneen ehdotuksen, “Kultainen kori”, tekijöiden kanssa. Jatkokehittelyssä suositellaan mietittäväksi rakenteen yksinkertaistamista, räystäiden lisäämistä, sivuseinien suojaamista kosteudelta sekä valaistuksen lisäämistä vähentämään muun muassa ilkivallan mahdollisuutta.

Ympärivuotisen esiintymislavan rakentamisessa tulisi pyrkiä käyttämään koulutuskeskus Sedun opiskelijoita. Lisäksi tulisi miettiä mahdollista lisärahoitusta esimerkiksi hankkimalla materiaalisponsoreita hankkeelle.


 

Korona-kartta 700x

JÄTÄ KOMMENTTI