Multian seurakunta ja Keski-Suomen ELY-keskus allekirjoittivat merkittävän kiinteistökaupan luonnonsuojelutarkoituksiin

0
Multia Sainsyrjänpuro (kuva: Ari Aalto)

Keski-Suomeen on saatu merkittävä uusi metsiensuojeluohjelma METSO:n suojelukohde Multialta. Keski-Suomen ELY-keskus on ostanut valtiolle suojelutarkoitukseen Multian seurakunnalta 35 hehtaarin laajuisen kaksiosaisen metsäalueen. Puron varressa olevalla kohteella on edustavia korpia ja niihin liittyviä vanhoja kangasmetsiä.

Uusi suojelukohde sijaitsee vain alle viiden kilometrin etäisyydellä Multian keskustasta. Kohteen ytimenä on Sainsyrjänpuro, jonka varressa on edustavia korpia. Korvet ovat METSO-ohjelmassa haluttuja elinympäristöjä, sillä ne ovat uhanalaistuneet etenkin metsäojitusten ja hakkuiden takia. Suojelukohteesta noin puolet onkin puustoisten soiden elinympäristöjä.

Korpimetsiin liittyvät kiinteästi vanhat kangasmetsät ja toiseen osa-alueeseen sisältyvä mäntyvaltainen räme. Puusto on suojelukohteella enimmäkseen vanhaa ja lahopuutakin on kohtalaisesti. Enimmäkseen metsät ovat kuusivaltaisia, mutta myös valoisampia mäntyvaltaisia kohtia löytyy. Kohteelta löytyy myös pohjavesivaikutteinen tihkupintakohta, joka pysyy talvisaikaankin sulana.

Täysin luonnontilassa nyt suojeltava luontokohdekaan ei ole säilynyt. Alueella on vanhoja ojia, joista osa on jo itsestään hyvää vauhtia kasvamassa umpeen. Pienellä osalla kohteesta luonnontilan palautumista voitaisiin nopeuttaa ennallistamalla eli tukkimalla ojia.

Suojelukohteella ei ole virkistyskäyttörakenteita kuten polkuja, joten suuria ihmismääriä se ei houkuttele. Tottunut metsänkävijä voi silti nauttia vanhan metsän tunnelmasta ja päästä kuulemaan vaikkapa pohjantikan rummutusta tai metson lentoon lähdön.

JÄTÄ KOMMENTTI