Soinin omatoimikirjasto käynnistyy

0
vas. Niina Huvila, Päivi Lähde ja Sisko Kiviaho

Soinin omatoimikirjaston avajaiset ovat tulevana tiistaina 16.10. kello 12.00. Tarjolla on opastusta ja pullakahvit kello 19.00 saakka.

Näin toimit omatoimiaikana

Kun olet lukenut säännöt ja allekirjoittanut käyttöoikeushakemuksen, merkitsemme asiakastietoihisi oikeuden Soinin omatoimikirjaston käyttöön.

Pääoven oikealla puolella on kirjautumisyksikkö. Käytä kirjastokorttiasi lukijassa ja näppäile salasana. Ovi avautuu sähköisesti ja järjestelmä otta kuvan asiakkaasta sekä tallentaa kirjautumistiedot kirjaston tietokantaan. Asiakkaan tulee varmistaa, ettei kirjastoon tule samalla oven avauksella muita asiakkaita. Asiakkaa tulee myös huolehtia, että ovi menee lukkoon kirjastoon tultaessa ja sieltä poistuttaessa. Jos huoltaja vierailee lasten kanssa, riittää että vain huoltaja kirjautuu sisään.

Asiakas voi lainata ja palauttaa aineistoa automaatilla. Palautuksen jälkeen aineisto laitetaan automaatin antamien ohjeiden mukaan joko palautuskärryyn tai lukolliseen laatikkoon. Varaamansa aineisto asiakas voi hakea varaushyllystä ja lainata automaatilla. Maksut voi maksaa kirjaston palveluaikana tai eeposkirjastot.fi – nettisivun kautta.

Omatoimintaaikana ei ole palvelua, vaikka henkilökuntaa olisikin paikalla. Teemme tällöin muita työtehtäviä.

Omatoimiaikana ei voi tulostaa eikä monistaa.

Jos päivän lehtiä ei ole hyllyssä nouda lehdet pankin päädystä (neljäs laatikko vasemmalta) ja laita ne paikoilleen (vanha kaappiin ja uusin oveen) Tarratonta aineistoa ei saa lainata.

 

SOININ OMATOIMIKIRJASTON KÄYTTÖSÄÄNNÖT

 1. Soinin kirjaston aukioloaikoja lisätään omatoimikirjastoperiaatteella. Asiakkaat voivat käyttää kirjastoa myös silloin kun henkilökunta ei ole paikalla.
 2. Omatoimikirjaston turvallisuutta valvotaan kulunvalvonnalla sekä tallentavalla kameravalvonnalla, jonka käytössä sovelletaan henkilötietolakia (523/1999).
 3. Omatoimikirjaston käyttöoikeus haetaan kirjallisesti. Alle 18- vuotiaan asiakkaan omatoimikirjaston käyttöoikeuden hakee ja kirjaston käytöstä vastaa huoltaja. Huoltajan on oltava henkilökohtaisesti paikalla hakemusta jätettäessä. Käyttöoikeutta myönnettäessä tarkistetaan, että asiakkaan kirjastokorttiin on liitetty tunnusluku, jota käytetään verkkokirjastossa sekä ovella kirjautuessa ja lainausautomaatilla. Kirjastokortti on henkilökohtainen.
 4. Mikäli asiakkaan kirjastokortti on asiakasrekisterissä käyttökiellossa, sisäänkirjautuminen omatoimiaikana ei onnistu.
 5. Aineisto lainataan ja palautetaan automaatilla. Palautettaessa aineisto lajitellaan ohjelman ilmoituksen mukaisesti joko automaatin alla olevaan lukolliseen laatikkoon tai viereiseen palautushyllyyn. Asiakas on vastuussa palauttamattomasta aineistosta. Jos palautus ei onnistu, pudotetaan aineisto lukolliseen laatikkoon.
 6. Eepos-kimpasta varattua aineistoa (seutuvaraus) voi lainata myös omatoimiajalla, mutta varausmaksu on suoritettava ennen lainausta joko verkkomaksuna tai käteisellä  henkilökunnan ollessa paikalla. Yli viiden euron kertyneet maksut estävät pääsyn omatoimikirjastoon.  Varauksen voi lainata vain sillä kirjastokortilla, jolla varaus on tehty.

Lehtien uusinta numeroa ei voi lainata edes yölainaksi.

 1. Henkilökunnan palveluajan päätyttyä kaikkien asiakkaiden on poistuttava ulos ja kirjauduttava uudelleen sisälle kirjastokortilla ja tunnusluvulla. Omatoimiaikana ei ole asiakaspalvelua.
 2. Käyttäjät sitoutuvat noudattamaan asioidessaan Eepos-kirjastojen käyttösääntöjä ja Soinin omatoimikirjaston käyttösääntöjä sekä ylläpitämään siisteyttä ja järjestystä. Kirjasto on yleinen tila, jossa noudatetaan järjestyslakia (612/2003). Järjestyslain nojalla kirjastossa on kiellettyä mm. päihteiden käyttö, järjestyksen häiritseminen esim. meluamalla, toiseen henkilöön kohdistuva uhkaava fyysinen tai sanallinen käytös. Kirjaston käyttösääntöjen ja järjestyslain rikkominen voivat johtaa määräaikaiseen käyttökieltoon. Rikkomuksista tehdään tarvittaessa rikosilmoitus poliisille.
 3. Kirjastokortilla ja tunnusluvulla pääsee omatoimiaikana sisään vain kortinhaltija. Jos huoltaja vierailee kirjastossa lasten kanssa, riittää huoltajan sisäänkirjautuminen. Sivullisia ei saa päästää omatoimiaikana kirjastoon. Sisäänkirjautunut asiakas on vastuussa niin omasta kuin mukanaan tulleiden asiakkaiden käyttäytymisestä sekä velvollinen korvaamaan mahdolliset aiheuttamansa vahingot sekä myös niiden henkilöiden aiheuttamat vahingot, jotka ovat tulleet kirjastoon hänen seurassaan samalla ovenavauksella. Alaikäisen asiakkaan käyttäytymisestä ja mahdollisesti aiheuttamista vahingoista on vastuussa huoltaja. Kirjastoon tultaessa ja sieltä poistuttaessa on huolehdittava, että ovi menee lukkoon.
 4. Omatoimiaikana kirjastossa ei saa järjestää kokoontumislaissa (530/1999) tarkoitettuja yleisiä kokouksia tai yleisötilaisuuksia, ellei näistä ole erikseen sovittu Soinin kunnankirjaston kanssa.
 5. Tietokoneiden sekä lainaus- ja palautusautomaatin mahdollisia teknisiä ongelmia voidaan selvittää vasta, kun henkilökunta on paikalla palveluaikana. Hätätilanteita varten kirjaston tiskillä ja ilmoitustaululla on yleinen hätänumero ja kiinteistön ongelmiin liittyen kunnan päivystävän talonmiehen puhelinnumero.
 6. Omatoimijan päätyttyä kirjaston tiloista on poistuttava viipymättä sulkeutumiskuulutuksen jälkeen. Tilaan jääminen aiheuttaa hälytyksen. Jos asiakas aiheuttaa toiminnallaan hälytyksen, on hän velvollinen korvaamaan hälytyksestä aiheutuneet kulut. Hälytysmaksu on 50 euroa.
 7. Omatoimikirjasto on avoinna joka päivä klo 7.00-21.00

 

 

S-market_Soini160620