Soinin sivistyslautakunnan päätöksiä 25.9. kokouksesta

0
Soinin kunnantalo

Soinin sivistyslautakunnan päätöksiä 25.9.2019

Soinin sivistyslautakunnan kokouksen pääpaino oli vuoden 2020 talousarvion läpikäyminen. Jokaiselta sektorilta oli virkamies esittelemässä oman alansa, ja lautakunnan jäsenet saivat esittää tarkentavia kysymyksiä.

Virkamiehet saivat hyvää palautetta onnistuneesta esityöstä ja lautakunta hyväksyi talousarvioesityksen esitetyn mukaisesti. Ennen hallituskäsittelyä korjataan muutama virhe, sekä varmistetaan ostopalveluiden kustannukset Alajärveltä.

Nuorisovaltuusto on aloittanut Soinissa toimintansa ja sivistyslautakunnan edustajaksi hyväksyttiin Sarita Jussila ja hänen varaedustajakseen Pihla Hakkarainen.

Lisäpykälinä kokouksessa oli järjestöyhteyshenkilön nimeäminen, Soinin Tiikereiden A-lentopallotyttöjen anomus liikuntahallin käyttömaksusta vapauttamisesta, sekä tiedoksi merkittävät asiat. Soinissa järjestötyö kunnan ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa on jo varsin pitkällä ja järjestöyhteyshenkilöksi nimettiin liikuntasihteeri Janne Kujala. Tiikereiden anomus liikuntahallimaksujen vapautuksesta hyväksyttiin. Pykälän käsittelyn yhteydessä todettiin, että toimintakaudelle 2020-2021 tarkistetaan kunnan tilojen vuokrat.

Tiedoksi merkittävissä asioissa sivistys- ja henkilöstöjohtaja kertoi maksuttoman kesähoidon vaikutuksesta kunnan talouteen. Vaikka hoitotulot pienenivät kesäkuukausien ajalta, pienenivät palkkamenot suhteessa enemmän. Tiedoksi tuotiin myös se, että edelleen jokainen Soinissa keväällä päättötodistuksen saanut oli opiskelemassa toisen asteen oppilaitoksessa.

Seuraava sivistyslautakunnan kokous on 6.11. Kokouksessa päätetään avustusten jakoperusteista ja avataan yleis- ja kohdeavustusten haku. Hakuaikaa on 13.12. saakka. Seuraavassa kokouksessa päätetään myös vuoden 2019 saavutuksista ja muistamisista, sekä sovitaan palkitsemistilaisuuden ajankohdasta. Esitykset palkittavista toimitetaan liikuntasihteeri Janne Kujalalle perjantaihin 25.10. mennessä. Seura- ja yhdistysfoorumi järjestetään torstaina 7.11. klo 18 kunnantalolla.

Korona-kartta 700x

JÄTÄ KOMMENTTI