Alajärven kaupunki | Kaavoituskatsaus – yleis-, asema- ja ranta-asemakaava

0
Luoma-ahon teollisuusaluetta laajennetaan ja kaavoitetaan. (Ilmakuva: Henry Joensuu)
AA-OULU_mini

Maankäyttö- ja rakennuslain 7 §:n mukaisesti kunnan on laadittava vuosittain kaavoituskatsaus, jossa esitetään kaavoitukseen liittyvät ajankohtaiset asiat. Maankäytön suunnittelun yleinen ohjaus perustuu maankäyttö- ja rakennuslakiin. Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ohjaavat suunnittelua maakunnissa ja kunnissa.

Valtakunnallisten tavoitteiden lisäksi maankäytön suunnittelujärjestelmään kuuluvat maakuntakaava, yleiskaava ja asemakaava.

Yleiskaavalla ohjataan kunnan kehityksen suuria linjoja sekä kaava-alueen käyttöä, esimerkiksi asuinalueiden, työpaikkojen ja liikenneväylien sijaintia. Asemakaavalla puolestaan ohjataan maankäyttöä ja rakentamista paikallisten olosuhteiden, kaupunki- ja maisemakuvan, hyvän rakentamistavan ja muiden yhdessä sovittujen tavoitteiden edellyttämällä tavalla. Pääasiassa loma-asutuksen järjestämiseksi ranta-alueelle laadittavaa asemakaavaa kutsutaan ranta-asemakaavaksi. Periaatteena on, että ylemmän tason yleispiirteiset suunnitelmat ohjaavat yksityiskohtaisempaa alemman tason suunnittelua.

Tällä hetkellä Alajärven kaupungissa on vireillä muun muassa yleiskaavatasolla Alajärven keskustaajaman ja sen lähialueiden osayleiskaava sekä asemakaavatasolla asemakaavayhdistelmän laadinta keskustan alueelta, c, koulukeskuksen asemakaavan muutos ja asemakaavamuutos korttelissa 49. Ranta-asemakaavoista vireillä ovat Kaartusjärven ja Iso-Räyringin ranta-asemakaavat rantarakentamisen määrittelemiseksi. 

PTV-viinimyymälä_250620

JÄTÄ KOMMENTTI