Eikö museontoimenjohtajan virka kiinnosta ? – neljä kelpoista hakijaa jäi saapumatta haastatteluun

0
Nelimarkka aluetaidemuseo hakee toiminnalleen johtajaa Alajärvellä

Määräaikaan mennessä Alajärven kaupunki sai kuusi hakemusta, joista hakukelpoisuuden kriteerit täytti neljä hakijaa. Kaikki kelpoiset kutsuttiin myös haastatteluun. Kukaan kutsutuista ei saapunut koskaan haastatteluun. Nyt virka pyritään täyttämään tavalla tai toisella viimeistään kuluvan vuoden lokuun ensimmäiseen päivään mennessä.

Alajärven sivistyslautakunta oli viime joulukuun puolessavälissä päättänyt julistaa museotoimenjohtajan viran vakinaisesti täytettäväksi 1.3.2020 alkaen. Hakuaika johtajan virkaan oli aikavälillä 16.12.2019 – 17.1.2020. Kelpoisuusvaatimuksena kyseiseen virkaan hakijoilta edellytettiin tuolloin soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, johtamistaito ja tehtävän edellyttämä riittävä perehtyneisyys museon toimialaan ja tehtäviin sekä museologian perusopinnot.

Alajärven kaupungin hallintosäännön mukaan nimittävä viranomainen voi päättää hakuajan pidentämisestä, kokonaan uudesta hakumenettelystä tai viran täyttämättä jättämisestä. Virka voidaan julistaa myös uudelleen haettavaksi, jos kelpoisuusvaatimukset täyttäviä hakijoita ei ole tai hakijoita on vain muutama tai jos kunta muuten katsoo tarpeelliseksi saada uusia hakijoita.

Alajärven sivistyslautakunta on päättänyt julistaa museotoimenjohtajan viran uudelleen haettavaksi ajalle 1.6.-31.8.2020. Virka täytetään 1.10.2020 alkaen.

Villa Väinölä Alajärven Aalto-keskuksessa toimii myös Nelimarkka museon yhtenä toimintapisteenä.

 

Koronavirus-arkistotiedote 1_20

JÄTÄ KOMMENTTI