Etelä-Pohjanmaan ja Keski-Suomen heinäkuun työllisyyskatsaus

0

Etelä-Pohjanmaalla työttömien työnhakijoiden määrä kasvoi 13,4 % viime vuodesta. Keski-Suomessa oli työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston mukaan heinäkuun lopussa 19 623 työtöntä työnhakijaa, viime vuoden heinäkuuhun verrattuna 2 025 enemmän.

Etelä-Pohjanmaalla oli heinäkuun lopussa yhteensä 8476 työtöntä työnhakijaa. Vuoden takaisesta tilanteesta työttömien työnhakijoiden määrä nousi 1002 hengellä (13,4 %). Määrä nousi kesäkuun lopusta 712 hengellä. Kesä-heinäkuussa työttömien työnhakijoiden määrää lisäävät oppilaitoksista valmistuvien tulo työmarkkinoille, sekä eräiden määräaikaisten työsuhteiden päättyminen kesän ajaksi.

Henkilökohtaisesti lomautettuna oli 1009 henkilöä, eli 11,9 prosenttia työttömistä työnhakijoista. Henkilökohtaisesti lomautettujen määrä nousi 382 henkilöllä (60,9 %) viime vuoden vastaavasta ajankohdasta. Lyhennetyllä työviikolla oli 323 henkilöä. Määrä kasvoi viime vuodesta 213 hengellä (193,6 %).

Tilastoituun työttömyyden kehitykseen vaikuttaa oleellisesti myös ryhmälomautusmenettelyä koskeva muutos. Heinäkuusta alkaen kaikki lomautetut ilmoittautuvat henkilökohtaisesti TE-toimistoon, mikä nostaa työttömien työnhakijoiden lukumäärää. Heinäkuuta aiemmin alkaneita ryhmälomautuksia seurataan vielä erillisellä seurannalla, kunnes lomautusjaksot päättyvät.

…………………………………………………………….

Keski-Suomessa oli työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston mukaan heinäkuun lopussa 19 623 työtöntä työnhakijaa, viime vuoden heinäkuuhun verrattuna 2 025 enemmän. Koko maassa työttömiä työnhakijoita oli 318 586, lisäystä vuoden takaisesta tilanteesta 42 846. Muutoksen suunta on ollut sama kaikissa ELY-keskuksissa.

Kesäajalle tyypillisesti työttömyys lisääntyi myös kuluvan vuoden kesäkuusta. Näin tapahtui jo­kaisen ELY-keskuksenalueella. Keski-Suomessa oli heinäkuun lopussa työttömiä työnhakijoita 731 ja koko maassa 16 863 enemmän kuin kuukautta aiemmin.

Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta eli työnvälitystilaston mukainen työttömyysaste oli heinäkuun lopussa Keski-Suomessa 15,3 %. Keski-Suomen taakse jäivät Poh­jois-Karjala (16,9), Lappi (16,6) ja Kainuu (15,8 %). Keski-Suomea paremmin sijoittuneista ELY-keskuksista lähinnä olivat Pohjois-Pohjanmaa (15,0), Kaakkois-Suomi (14,0) ja Pirkanmaa (13,9 %). Koko maassa työt­tömien työnhakijoi­den osuus työvoimasta oli heinäkuun lopussa 12,2 %.

Kaikkiaan työnhakijoita Keski-Suomessa oli heinäkuun lopussa 30 633, joista työttömiä työnha­kijoita 19 623. Työssä olevia työnhakijoista oli 5 914 ja työvoiman ulkopuolella olevia 3 854. Työttö­myyseläkkeen saajia oli 1 057 ja lyhennettyä työviik­koa teki 185 työnhakijaa. Työttömistä työnhaki­joista oli työ- ja elinkeinotoimistoon henkilö­koh­taisesti

ilmoittautuneita lomautettuja 1 039. (Ryh­mä­lomakkeilla ilmoitetut lo­mau­tukset eivät si­sälly työnväli­tystilaston lomautettuihin. TE-toimiston eril­lisselvityksen mukaan Keski-Suomessa oli ryhmälomautettuja heinäkuun lopussa 467.)

Avoimet työpaikat

Keski-Suomen ELY-keskuksen alueella oli heinäkuun aikana 2 024 avointa työpaikkaa, 236 vähem­män kuin kesäkuussa, mutta 157 enemmän kuin viime vuoden heinäkuussa. Eniten oli avoinna kaupallisen työn ja palvelutyön ammattiryhmien työpaikkoja.

Heinäkuun avoi­mista työpai­koista oli uusia, kuukauden aikana ilmoitettuja 1 375. Kuukauden aikana täyttyi 1 011 työpaik­kaa ja kuu­kauden lo­pussa työpaikoista oli avoinna 997. Työnhakijoita yhtä avointa työ­paikkaa kohti oli Keski-Suomessa heinäkuun aikana 16 ja koko maassa 11.

Työttömyyden rakenne

Työttömyysasteella mitaten Keski-Suomen seutukuntien paras tilanne heinäkuun lopussa oli Joutsan seutukunnassa (12,3) ja vaikein tilanne Äänekosken seutukunnassa (16,6 %). Keski-Suomen työttömistä työnhakijoista (19 623) kaksi kolmasosaa (13 280) asui heinäkuun lopussa Jyväskylän seutukunnan alu­eella. Maakunnan runsaasta kahden tuhannen henkilön työttömyyden vuotuisesta kasvusta Jyväskylän seutukuntaan on keskittynyt lähes 80 %.

Heinäkuun lopun korkeimmat kuntakohtaiset työttömyysasteet Keski-Suomessa olivat Äänekoskella (17,4), Jyväskylässä (16,4) ja Saarijärvellä (16,2) ja matalimmat Luhangassa (8,8), Kyyjärvellä (10,0) sekä Konnevedellä (10,9 %).

Korona-kartta 700x

JÄTÄ KOMMENTTI