Etelä-Pohjanmaan ja Keski-Suomen työllisyyskatsaus tammikuu 2018

0

Työttömien työnhakijoiden määrä jatkaa laskuaan Etelä-Pohjanmaalla vuoden 2018 ensimmäisellä tarkastelujaksolla. Keski-Suomessa työttömyyden sulaminen hidastui, mutta avointen työpaikkojen määrä kasvoi.

 

ETELÄ-POHJANMAA

Etelä-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimistossa oli tammikuun lopussa 7413 työtöntä työnhakijaa. Vuoden takaisesta vastaavasta vertailuajasta määrä laski 1779 henkilöllä, eli 19,4 prosentilla. Koko maassa työttömien työnhakijoiden määrä laski samalla ajanjaksolla 16,6 prosentilla.

Työttömien työnhakijoiden osuus Etelä-Pohjanmaan ELY-keskusalueen työvoimasta oli tammikuussa 8,5 prosenttia, mikä oli jo usean edellisen kuukauden tapaan Manner-Suomen toiseksi alhaisin lukema. Alhaisin työttömien työnhakijoiden lukema oli edelleen Pohjanmaan ELY-keskusalueella (7,5 %). Koko maassa vastaava osuus oli 10,9 prosenttia.

Työttömien työnhakijoiden määrä laski tammikuussa Etelä-Pohjanmaalla niin kaikissa alueen seutukunnissa kuin yksittäisissä kunnissakin. Maakunnan alin työttömien työnhakijoiden osuus kunnan työvoimasta oli Kuortaneella (5,9 %).

Työttömien työnhakijoiden määrä laski kaikissa ikäryhmissä ja esimerkiksi alle 25-vuotiaiden työttömien työnhakijoiden osuus laski 18,1 % (- 265 henkilöä) edellisvuoden tammikuuhun verrattaessa.

Pitkäaikaistyöttömien määrät ovat Etelä-Pohjanmaalla hyvässä laskussa. Yli vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä olleiden pitkäaikaistyöttömien määrä väheni viime vuoden tammikuun vertailuajankohdasta 33,6 % (-662 henkilöä). Yli kaksi vuotta yhtäjaksoisesti työttömänä olleiden määrä väheni puolestaan vastaavalla ajalla 29,1 % (-221 henkilöä).

Aktivointiasteeseen laskettavien palveluiden piirissä oli Etelä-Pohjanmaalla tammikuussa 210 henkilöä (5,6 %) enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Kaikkiaan palveluiden piirissä oli alueella nyt 3993 henkilöä. Palveluissa erityisesti valmennuksiin osallistujien määrässä oli huima nousu (72,3 %) edellisvuoden vastaavaan aikaan verrattaessa.

Uusien avoimien työpaikkojen määrä kasvoi reippaasti vuoden takaisesta ja kuukauden aikana avoimeksi ilmoitettuja uusia työpaikkoja oli 750 paikkaa enemmän kuin vuosi sitten tammikuussa. Kausityöpaikkojen vaihtelevat hakuajankohdat näkyvätkin tilannekuvassa.

KATSO Etelä-Pohjanmaan alueen tyollisyyskartta TÄSTÄ!

KESKI-SUOMI

Keski-Suomessa oli tammikuun lopussa yhteensä 16 969 työtöntä työnhakijaa. Se on 3 651 (-17,7 %) vähemmän kuin vuotta aikaisemmin ja 632 henkilöä vähemmän kuin kuukausi sitten. Työttömyyden väheneminen vuodenvaihteessa oli hitaampaa vuoden takaiseen verrattuna, mutta toisaalta uusia avoimia työpaikkoja oli nyt avoinna merkittävästi enemmän. Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta on tällä hetkellä 13,3 prosenttia.

Tammikuun nostoja:

  • Työnhakijoiden kokonaismäärä oli tammikuussa pienempi kuin vuosi sitten.
  • Työttömien työnhakijoiden ja lomautettujen määrä jatkoi laskuaan vuoden takaiseen verrattuna, mutta lasku hidastui hieman.
  • Tammikuussa Muuramessa, Multialla ja Toivakassa työttömyysprosentti oli alle 10.
  • Avoimien työpaikkojen määrä kasvoi selvästi viime vuoden tammikuusta.
  • Pitkäaikaistyöttömien osuus työttömistä pysyi edelleen valtakunnan keskiarvon alapuolella.

Koko maassa työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli 10,9 %. Keski-Suomessa vastaava luku oli 13,3 % yhdessä Kainuun kanssa. Luku on kolmanneksi korkein Pohjois-Karjalan (15,3 %) ja Kaakkois-Suomen (13,7 %) jälkeen.

Keski-Suomen alueella työttömien työnhakijoiden määrä väheni viime vuoden tammikuuhun verrattuna kaikissa seutukunnissa. Suhteellisesti eniten työttömyys aleni Joutsan seutukunnassa, jossa pudotusta tuli -25,4 %. Kunnista suhteellisesti eniten työttömiä työnhakijoita oli Saarijärvellä (18,2 %) ja vähiten Muuramessa (8,7 %). Kymppikerhoon mahtuivat lisäksi Multia (9,2 %) ja Toivakka (9,2 %).

Suurimpien kaupunkien työttömyysastevertailussa Jyväskylä sijoittui tammikuussa seuraavasti: Espoo (8,5 %), Vantaa (9,8 %), Helsinki (10,3 %), Kuopio (11,5 %), Pori (13,0 %), Turku (13,5 %), Jyväskylä (13,6 %), Kouvola (13,7 %), Oulu (13,7 %), Tampere (14,0 %) ja Lahti (15,4 %).

KATSO Keski-Suomen alueen työllisyyskartta TÄSTÄ! 

JÄTÄ KOMMENTTI