JÄRVI-POHJANMAAN PERUSTURVA KOKOUSTI ja päätti koronarajoitteista !

0
Taiteilija Anti Maasalon kineettinen teos SATEENKAAREN PÄÄSSÄ ja Alajärven kaupungin ydinkeskustan yksi huomiota herättävä monumentti iltavalaistuksessaan (Kuva: Jukka Ketonen /K-Media)

Yllättävä koronapandemian leviäminen seudulle sai aikaan poikkustoimet (lue myös aikaisempi uutisemme aiheesta)!

YLI 50 HENGEN KOKOUKSET JA TILAISUUDET TÄYSKIELTOON KAHDEKSI VIIKOKSI – SULKU ALKAA HUOMENNA (20.11.)

Tartuntalain 58 §:n mukaan ”kun laajaa tartunnan vaaraa aiheuttava yleisvaarallinen tai yleisvaaralliseksi perustellusti epäilty tartuntatauti on todettu tai sen esiintyminen on perustellusti odotettavissa, kunnan tartuntatautien torjunnasta vastaava toimielin voi päättää toimialueellaan sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköiden, oppilaitosten, päiväkotien, asuntojen ja vastaavien tilojen sulkemisesta sekä yleisten kokousten tai yleisötilaisuuksien kieltämisestä. Edellytyksenä on lisäksi, että toimenpide on välttämätön yleisvaarallisen tai yleisvaaralliseksi perustellusti epäillyn tartuntataudin leviämisen estämiseksi…. Edellä tarkoitetut päätökset tehdään enintään yhden kuukauden ajaksi. Toimenpiteet on heti lopetettava, kun tartunnan vaaraa ei enää ole.” 

Tartuntalain 58 §:n viitaten perusturvalautakunnalle ehdotetaan, että Alajärven kaupungin alueella järjestettävät yli 50 hengen kokoukset ja julkiset tilaisuudet kielletään tartuntatautilain 58 §:n mukaisesti 20.11.-30.11.2020 väliseksi ajaksi. 

Peruspalvelujohtaja Tanja Penninkangas teki kokouksessa muutetun päätösesityksen seuraavasti: 

Perusturvalautakunta päättää tartuntatautilain 58 §:n mukaisesti, että 

– Alajärven kaupungin alueella järjestettävät yli 50 hengen kokoukset ja julkiset tilaisuudet kielletään 20.11.-4.12.2020 väliseksi ajaksi sekä 

– opetuksen järjestäjä voi tarvittaessa siirtää perusopetuksen yksiköiden toiminnan etäopetukseksi.

HYVÄKSYTTIIN 

 


 

JÄTÄ KOMMENTTI