Kotimainen Timanttipihatto tulee markkinoille

0

Eteläpohjalaiset maatilarakentamisen ammattilaiset tuovat markkinoille kotimaisen puurakenteisen navettaratkaisun tuottajien käyttöön. Puurakentamisen asiamies Heikki Punkari Metsäkeskuksesta kertoo, että tuotekehityksen lähtökohtana oli kotimainen ja uusiutuvaan puuraaka-aineeseen perustuva kilpailukykyinen pihatto.
Pihattorakentamisen puurakenteinen kotimainen vaihtoehto

Timanttipihatto on korkealaatuinen ja hinnaltaan kilpailukykyinen rakennuskonsepti, johon sisältyy runko, katto ja seinät. Tämä helpottaa rakennuttajan toimintaa sekä kilpailuttamisessa että hankkeen hallinnoinnissa.

Timanttipihatto on kehitetty LK-Projektipalvelu Oy:n, Seikat Oy:n, Kestopalkki LPJ Oy:n ja Insinööritoimisto Savela Oy:n sekä Metsäkeskuksen Puurakentaminen kasvuun Etelä-Pohjanmaalla –hankkeen yhteistyönä. Mukana on ollut myös muita alan ammattilaisia.

Puurakentamisen asiamies Heikki Punkari Metsäkeskuksesta kertoo, että tuotekehityksen lähtökohtana oli kotimainen ja uusiutuvaan puuraaka-aineeseen perustuva kilpailukykyinen pihatto.

– Useimmat maataloustuottajat ovat myös metsänomistajia, joten kotimainen puuratkaisu palvelee heitä sitäkin kautta. Markkinoilla ei myöskään ole ollut tarjolla tällaista puurakenteista kokonaisratkaisua, jota isänniltä tulleiden viestien perusteella on kuitenkin kaivattu. Timanttipihatto on kehitetty vastaukseksi siihen tarpeeseen, Punkari jatkaa.

Positiivisia vaikutuksia ympäristölle ja rakentamisen laatuun

Rakentamisessa korostuu yhä enemmän elinkaariajattelu, missä otetaan huomioon rakennusmateriaalin päästöt ja energiankulutus valmistuksessa, käytön aikaisessa kulutuksessa ja loppusijoituksessa. Käyttämällä puuta rakentamisessa voidaan puulla korvata uusiutumattomia rakennusmateriaaleja. Puu on käytännössä ainoa rakennusmateriaali, joka pienentää rakentamisen aiheuttamaa hiilijalanjälkeä.

Timanttipihatolle tärkeää on kotimainen työvoima sekä kotimaiset tuote- ja rakenneosat, kertoo Jukka Katajamäki LK-Projektipalvelu Oy:stä. Varsinkin näinä haasteellisina aikoina meidän suomalaisten on puhallettava yhteen hiileen, Katajamäki jatkaa.

– Puu valikoitui päärakennusmateriaaliksi varsin helposti monien hyvien ominaisuuksiensa ansiosta. Paljon puhutaan myös yleisesti rakentamisen laadusta ja me haluamme omalta osaltamme parantaa sitä myös maatilarakentamisen puolella, Katajamäki kertoo.

Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin ja Metsäkeskuksen yhteistyönä toteuttaman tutkimuksen mukaan puurakentamisen vaikutukset aluetalouteen voivat olla huomattavan suuria. Maatalouden puurakentamiseen käytetyllä yhdellä eurolla saa kerroinvaikutuksena 2,2 euroa lisää rahaa aluetalouteen kun sahatavara, puuelementit ja liimapuut yms. valmistetaan oman maakunnan sisällä. Punkarin mukaan tämä sopiikin erittäin hyvin Etelä-Pohjanmaalle, jossa on paljon paikallista osaamista niin puun jatkojalostuksessa kuin yleensäkin puurakentamisessa.

Timanttipihatosta lisää täällä J-Pnewsin linkissä!

Korona-kartta 700x

JÄTÄ KOMMENTTI