Kultaa, kultaa – nyt kaikki kultaa etsimään

0
Kultaa

 

Kullanetsintä Soinissa jatkuu

Moni kiinnostui kevään 2018 aikana, kun MEN Oy (Mineral Exploration Network (Suomi) Oy) kertoi tehneensä valtauksen Soinin ja Lehtimäen alueella sekä aloittavansa maaperänäytteiden otot. Viime kesänä Soinin Kukonkylällä majoittuneet malminetsijät kävivätkin läpi etukäteen tunnistettuja alueita.

Näiden pintanäytteiden ja satelliittikuvien pohjalta on voitu todeta, että Pohjois-Soinin alueelta on löydetty merkittävät kulta- ja hopeaesiintymät. Kultapitoisuuksien on todettu paikka paikoin menevän yli kannattavuusrajan.

Esiintymien alue on 10-20 kilometrin pituinen suikaleenmuotoinen kaistale Soinin luoteis- ja pohjoisosissa. Työn etenemiseksi tarkemmat sijainnit parhaille esiintymille on tarkennettava jatkotutkimuksilla.

MEN onkin kiinnostunut jatkamaan näytteiden ottoa pyrkien rajaamaan jatkoetsinnöillä tarkemman paikan täsmällisempiä kohteita tutkimuksia ja mahdollisesti jossain vaiheessa kaivostoimintaakin silmällä pitäen. Vielä tänä kesänä jatketaan pintanäytteiden ottamista. Niistä saatujen tulosten myötä voidaan mahdollisesti kairata kallioon pienet 10 senttiä syvät ja 30–40 metriä pitkät ojat maanomistajan luvalla.

”Kaikki maastoon vaikuttava toiminta toteutetaan vain maanomistajan luvalla, vaikka varaus onkin olemassa. Varaus on ovimassa kaksi vuotta, joka tulee täyteen tulevana syksynä. Tämän jälkeen alueen varausilmoitus muutetaan malmietsintäluvaksi, joka on voimassa viisi vuotta ja kohdentuu tarkemmalle alueella. Sen aikana on saatava alulle kannattavaa toimintaa, jonka perusteella voidaan hakea kaivoslupaa,” kertoo MEN Oy:n yhteyshenkilö Petri Ylinen.

Jos näytteet ovat hyviä, vasta tässä vaiheessa tutkitaan kallioperää poraamalla valittuihin kohtiin eräänlainen alle 10 sentin halkaisijan maalämpöreikä. Mikäli siitä löytyy riittävän hyviä esiintymiä, edetään tämän jälkeen kohti kaivostoiminnan lupia ja itse kaivostoimintaa. Tämä vaatii kuitenkin vielä joidenkin vuosien työn.

Mikäli kaivostoiminta jossain vaiheessa etenee, sitä louhitaan suuntaporaamalla tunneleita esiintymien suonien mukaan. Tällöin ei tarvita avolouhoksia, vaan toimintaa näkyy hyvin vähän maanpäällä. Myöskään vaikutuksia vesistöihin ei tule, kuten viime vuosienkin ikävissä esimerkeissä on käynyt, vaan rikastaminen voidaan tehdä pienemmillä prosesseilla kuin avolouhoksessa.

”Toivotaan, että projekti etenee mahdollisimman nopeasti, koska siitä hyötyvät kaikki.”

Soinin varaus on nimetty Jorma Rinne lisenssinä, hankkeen soinilaisen puuhamiehen Jorma Rinteen mukaan. Samalla yhtiöllä on valtaus myös Seinäjoen alueella. Myös siellä on saatu hyviä tuloksia.

JÄTÄ KOMMENTTI