Lehtikuuset kaatuu kirkonmäellä Soinissa

0
Lehtikuuset ja naapurikiinteistön kattoa, jonne neulaset tuppaavat talvehtimaan.

Lokakuun neljännellä viikolla Soinin seurakunnan alueella sata vuotta sitten istutetut lehtikuuset ovat tulleet kaatoikään.

Lehitkuusten kohtalo on Soinin seurakunnan päätäntävallassa. Soinin kunnan kannalta vaikuttamismahdollisuus on ollut vain kaava-alueen puustomuutoksista vaadittava maisematyölupa. Maisematyölupa on haettava ennen kuin ryhdytään maisemaa muuttavaan toimenpiteeseen kuten kaivamiseen, louhimiseen, puiden kaatoon tai muuhun näihin verrattavaan toimenpiteeseen asemakaava-alueella.

Maisematyölupa Soinin kunnasta myönnetty

Maisematyöluvan myöntää rakennustarkastaja kaavassa olevien vaatimusten ja lakisääteisten kriteerien pohjalta sekä aiemmin linjattujen käytäntöjen perusteella. Rakennustarkastaja ei siis henkilökohtaisilla mielipiteillä voi vaikuttaa päätökseen, vaan päätöksessä on oltava tasapuolinen.

Puiden kunto tarkastettu

Seurakunta on anonut kunnalta maisematyölupaa lehtikuusien kaatoon. Tämän jälkeen kuntaan saapui adressi lehtikuusten säilyttämiseen. Adressin oli allekirjoittanut 14 henkilöä. Adressin tulon jälkeen seurakunta toivoi, että puiden kunto arvioitaisiin vielä uudelleen. Tämä kuntoarvio tehtiin asiantuntevan yrityksen suorittamalla kairauksella. Siinä laitteella arvioidaan koko rungon kunto poraamalla hyvin pieni reikä ja ikään kuin kaikuluotaamalla puumassa. Kuntokartoituksen suoritti Pohjolan kantojyrsintä ja Aarboristipalvelu.

Puut lahonneet ja ovat vaarana kaatuessaan

Tuloksena selvisi, että suuri osa rungoista on selkeästi lahonnut. Myös useassa on ulkoisia vaurioita tai kunnostustarpeita. Nämä tarpeet kaatamiselle ja karsimiselle tai muulle hoitotyölle ovat niin merkittävät, että loput yksittäiset terveet lehtikuusetkin ovat suuressa riskissä kaatua tuulessa ympärillä olevan suojan vähentyessä. Asiantuntija-arvion perusteella koko lehtikuusikujan kaato on tarpeen turvallisuuden takaamiseksi.

Puut poikki ja jotain kaunista tilalle?

Anomuksen perusteella ja tehtyjen selvityksen vahvistamana Soinin kunta on myöntänyt maisemätyöluvan puiden kaatoon. Viranomaisnäkökulmasta ei ole syytä hylätä anomusta, vaan pikemminkin kuntokartoituksen perusteella luvan myöntäminen on suositeltavaa. Päätös on nähtävillä kunnan ilmoitustaululla. Jatkotoimista päättää Soinin seurakunta.

Näitä ei kaadeta

 

S-market_Soini160620

JÄTÄ KOMMENTTI