Ministeri Thors: Hakijalta otetaan jatkossa sormenjäljet perheenyhdistämishakemuksen jättämisen yhteydessä

0
Maahanmuutto- ja eurooppaministeri Astrid Thors korostaa, että biometriikan käyttöönotto oleskeluluvissa vaikuttaa myös perheenyhdistämisprosessiin.

– Jatkossa vain hakija voi jättää perheenyhdistämishakemuksen, koska hakijalta otetaan hakemusta jätettäessä ulkomaalaisrekisteriin biometriset tunnisteet. Tällä hetkellä perheenyhdistämishakemuksen voi jättää myös Suomessa oleva perheenkokoaja perheenjäsentensä puolesta. Arviomme mukaan tämä vaikuttanee perheenyhdistämishakemusten määrään, koska hakemuksen jättäminen edellyttää käyntiä Suomen lähetystössä, jotta biometriset tunnisteet voidaan hakijalta ottaa, ministeri toteaa.

– Vaatimus siitä, että vain hakija voi oleskelulupaa hakea on johdonmukaisesti myös työntekijän oleskeluluvan muuttamista koskevassa hallituksen esityksessä. Näillä muutoksilla pääsemme tilanteeseen, jossa vain hakija voi hakea lupaa, ei kukaan muu toisen puolesta, ministeri sanoo.

Ministeri Thors ottaa esille myös ajankohtaisen keskustelun perheenyhdistämishakemusten ruuhkautumisesta. Ministeri Thors toteaa, että turvapaikanhakijamäärät ovat Suomessa edelleen alhaisemmalla tasolla kuin muissa Pohjoismaissa. Turvapaikanhakijoiden määrä on yhteydessä perheenyhdistämishakemuksiin. Jos henkilö saa kansainvälisen suojelun perusteella oleskeluluvan, hän varsin usein hakee myös perheenyhdistämistä.

– Somalialaisten turvapaikanhakijoiden osalta voidaan todeta, että Suomessa hakijamäärä on tänä vuonna ollut tähän mennessä 318, kun se Ruotsissa on yli 3 800, ministeri sanoo. – Lisäksi täytyy korostaa, että kaikkia perheenyhdistämishakemuksia ei hyväksytä. Somalialaisten osalta lähes puolet perheenyhdistämishakemuksista hylätään, ministeri painottaa.

Biometrisiä oleskelulupakortteja koskevan hallituksen esityksen lähetekeskustelu on eduskunnassa tänään keskiviikkona.

Koronavirus-arkistotiedote 1_20

JÄTÄ KOMMENTTI