MITÄ HALUAISIT TULEVAISUUDEN MAASEUDULTA ? Ota kantaa 6.3. mennessä!

0
Olisitko valmis siirtymään maaseudulle yrittäjäksi? Minkälaiseen kuluttajien kysyntään maatilojen tulisi vastata? Miten maatalous voisi entistä paremmin suojella vesistöjä ja luonnon monimuotoisuutta?

Miten haluaisit osallistua oman asuinalueesi kehittämiseen? Minkälaisille hankkeille tulisi saada rahoitusta, jotta maaseutu jatkossakin olisi viihtyisä elinympäristö?

Maa- ja metsätalousministeriö valmistelee parhaillaan uutta maaseudun kehittämisohjelmaa. Nyt päätetään siitä, mitä tuetaan seuraavalla ohjelmakaudella 2014–2020.

Maaseutuohjelmalla rahoitetaan muun muassa eläinten hyvinvoinnin edistämistä, maatalouden ympäristötyötä, maaseudun yrityksiä ja paikallista, ruohonjuuritason kehittämistä. Ohjelman varat tulevat osin EU:n maaseuturahastosta.

Maaseutuohjelman valmisteluryhmät tekevät parasta aikaa töitä. EU-rahoitusta tarkennetaan parhaillaan ja ohjelmaluonnos kasataan loppukeväästä. Ohjelman virallinen lausuntokierros on ennen kesää ja sen perusteella tehdään vielä jatkovalmistelua.

Valmistelun tässä vaiheessa toivotaan avointa keskustelua siitä, mitä maaseudulta tulevaisuudessa kaivataan. Nyt on oiva tilaisuus vaikuttaa ohjelmaa valmistelevien työryhmien työhön.

Jaa ajatuksesi maaseudun tulevaisuudesta oikeusministeriön Ota kantaa -palvelussa 6.3. mennessä.

Miten voimme tehostaa maatalouden ympäristötyötä?
https://www.otakantaa.fi/fi-FI/Hankkeet/Maaseut…_ymparistotyota
Mitä on tulevaisuuden yrittäjyys?
https://www.otakantaa.fi/fi-FI/Hankkeet/Maaseut…uden_yrittajyys
Miten parantaisimme tuotantoeläinten hyvinvointia?
https://www.otakantaa.fi/fi-FI/Hankkeet/Maaseut…en_hyvinvointia
Miten osallistuisit kotikulmiesi kehittämiseen?
https://www.otakantaa.fi/fi-FI/Hankkeet/Maaseut…i_kehittamiseen
Parempia palveluita ja elinvoimaisempi maaseutu, miten?
https://www.otakantaa.fi/fi-FI/Hankkeet/Maaseut…_maaseutu_miten

JÄTÄ KOMMENTTI